Ezelopvang

De Arubaanse ezels stonden begin jaren zeventig op het randje van uitsterven. Nu lopen er weer een stuk of negentig in het wild rond. Ze leven in groepjes van twee tot zestien dieren en worden circa veertig jaar oud. Kwetsbaar zijn ze wel: de natuurlijke habitat wordt steeds kleiner, bronnen drogen op en ezels worden nogal eens slachtoffer in het verkeer.

Om deze aandoenlijke dieren te beschermen is daarom in 1997 de Fundacion Salba Nos Burico opgericht (Stichting Red Onze Ezel Aruba)

Een twintigtal vrijwilligers verzorgt in de Cunucu di Burico oude, zieke, gewonde en verweesde dieren. De Ezelopvang is te bezoeken op weekdagen tussen 9 en 12.30 uur en in het weekend van 10 tot 15 uur. Je krijgt er gemakkelijk contact met de dieren.

Neem wat brood, appels of wortels mee, dat vinden ze lekker. De toegang is gratis, maar omdat de stichting afhankelijk is van giften wordt een bijdrage zeer op prijs gesteld. Ook de opbrengsten van de souvenirwinkel komen ten goede aan de ezels.

Een ezel adopteren kan ook!

Wil je het centrum vanuit Nederland ondersteunen maak dan een bedrag over naar bankrekening 66.54.68.202 ten name van Stichting Red Onze Ezel Aruba.

Volg om de Ezelopvang te bereiken de bordjes met ‘Donkey Sanctuary’ aan de weg tussen Ayó Rock en Arikok Nationaal Park.