Handel en toerisme

Bosnië-Herzegovina is sterk afhankelijk van de import. Terwijl de export een kwart van het bruto binnenlands product uitmaakt, heeft de import een aandeel van zestig procent. De belangrijkste exportproducten zijn hout, staal en andere metalen. De laatste jaren heeft Bosnië ook naam gemaakt als exporteur van auto- en vliegtuigonderdelen. Levensmiddelen en consumptiegoederen zijn de belangrijkste importproducten. Ondanks de aanwezigheid van fossiele brandstoffen en waterkrachtcentrales moet Bosnië ook een groot deel van zijn energie importeren.

De belangrijkste handelspartners van Bosnië zijn Kroatië, Servië, Duitsland en Italië, zowel wat betreft de import als de export. Er zijn grote verschillen tussen de entiteiten: terwijl de Republika Srpska voornamelijk met Servië handelt, doet de federatie vooral zaken met Kroatië. Sinds 2000 bestaan er geen handelsbelemmeringen meer tussen de Europese Unie en Bosnië. Ook met de meeste landen op de Balkan is vrijhandel mogelijk.

Alhoewel Bosnië nog niet geschikt is voor massatoerisme door de gebrekkige toeristische infrastructuur, weten steeds meer mensen het land te vinden. Sinds 2001 presenteert het land zich op toerismebeurzen vooral als paradijs voor ecotoerisme. Terugkerende vluchtelingen spelen een rol bij de opbouw van toeristische infrastructuur, omdat zij hun talen goed spreken en weten hoe dingen in andere landen geregeld zijn. De ontwikkeling van de toeristische sector geeft een impuls aan de wederopbouw van het land en ook aan het zelfvertrouwen van de bevolking.

Gerelateerde onderwerpen

  • Landbouw

    In Bosnië worden op grote schaal pruimen geteeld
    Veel boeren lijden een marginaal bestaan, met gemengde bedrijfjes op een uiterst klein lapje grond. De meeste boeren hebben minder dan drie hectare grond. (In...