Militaire dienstplicht afgeschaft

Ook in Bulgarije is de militaire dienstplicht afgeschaft
Ook in Bulgarije is de militaire dienstplicht afgeschaft, ©KGG1951

In Bulgarije bestond een dienstplicht van twee jaar. Na de middelbare school werden jongens onder de wapenen geroepen. Degenen die geen middelbare school volgden kregen een oproep rond hun 18e verjaardag. Er bestond geen uitstelregeling voor jongens die, na de middelbare school, een vervolgopleiding wilden gaan volgen. Voor meisjes bestond er geen militaire of sociale dienstplicht. Dat betekende dat meisjes die doorstroomden naar de universiteit op jongere leeftijd afgestudeerd waren dan hun mannelijke medestudenten. Sinds 2004 is Bulgarije lid van de NAVO, in 2008 werd de militaire dienstplicht afgeschaft. Het aantal manschappen bleeft na die overgang gelijk: 45.000 manschappen. Vrouwen nemen nog niet deel aan een der krijgsmachten. 6 Mei is aangewezen als de dag van het Bulgaarse leger. Dat wordt doorgaans gevierd door middel van parades in de grote steden.

Gerelateerde onderwerpen

 • Armoede en rijkdom

  De was wordt nog op veel plaatsen met de hand gedaan
  Bulgaren zijn grootgebracht met het idee dat iedereen gelijke rechten heeft op inkomen, onderwijs, pensioen, enzovoort. Tijdens het communistische bewind heeft...
 • De Roma (zigeuners)

  Zigeunerorkest
  Een partij die op geen enkele manier een rol van betekenis heeft gespeeld en dat ook nooit gewild heeft, wordt gevormd door de zigeuners van Bulgarije. In elke...
 • Gezondheidszorg

  Ambulance in Bulgarije
  U vindt ziekenhuizen in de grotere plaatsen, klinieken op het platteland. De gezondheidszorg in het land laat niets te wensen over. Alle reizigers zijn verplicht...
 • Scholing en onderwijs

  Het Aprilov gymnasium
  Reeds in 1820 kende men in Bulgarije scholen waar de jeugd gratis een zekere basiskennis kon opdoen en al in 1889 werd de universiteit van Sofia geopend. Dat...
 • Werkloosheid

  Veel werklozen in Bulgarije trekken naar de stad en verlaten de dorpen op het platteland
  De werkloosheid in Bulgarije is betrekkelijk hoog, gemiddeld is 10% van de beroepsbevolking werkloos (2012). In de hoofdstad Sofia is dit percentage het laagst,...
 • Woningbouw

  Woontoren in Sofia
  Iedereen kent de sociale woningbouw uit het voormalige Oostblok. We spreken graag over huurkazernes. Ook in Bulgarije zult u niet ontkomen aan de betonnen...