Rondreis door Bulgarije per landsdeel

Waterval in Bulgarije
Waterval in Bulgarije

De provincies

Het begrip ‘provincie’ is al eeuwen oud. In Bulgarije doet men er ogenschijnlijk weinig mee. Toch moet u zich daarin niet vergissen. De provinciebesturen hebben een grote mate van zelfstandigheid en in bestuurlijk opzicht zijn ze van grote betekenis. Het land telt 28 provincies of, misschien beter gezegd 27 provincies en een stadsprovincie: Sofia. Daarmee is ook het belang van het stadsbestuur van Sofia ten opzichte van de andere grote steden aangegeven.

Het grote aantal provincies ten opzichte van de landsgrootte maakt dat de provinciebesturen nooit te maken hebben met een onoverzichtelijk en moeilijk te besturen landsdeel. Men kan snel inspringen op ontstane situaties en planologisch gezien bestuurt men zeker geen log lichaam. Hoewel de zeggenschap van het provinciaal bestuur groot is, is er natuurlijk altijd een behoorlijke beperking: men is afhankelijk van de gelden die door de centrale overheid beschikbaar gesteld (kunnen) worden.

De provinciale besturen worden eenmaal in de vier jaren rechtstreeks door de bevolking gekozen. Ze worden oblast genoemd. Er wordt op toegezien dat niet alleen de kopstukken van de politieke partijen die in de provincie wonen deel kunnen nemen aan de verkiezingen, de vertegenwoordigers dienen zo veel mogelijk uit de diverse delen van de provincie te komen en de bevolking moet naar aard en herkomst, zo ruim mogelijk in het provinciaal bestuur afgevaardigd zijn. De namen van de provincies in Bulgarije zijn dezelfde als die van de hoofdstad van de desbetreffende provincie.

Er is niet voor gekozen om het land per provincie te beschrijven. Bulgarije laat zich gemakkelijk op andere wijze opdelen. Sommige provincies zijn vanuit toeristisch oogpunt weinig interessant, maar de opdeling per landsdeel zoals dat heeft plaatsgevonden zorgt ervoor dat alle plaatsen die een bezoek waard zijn ook inderdaad worden beschreven.

Een andere opdeling, vaak gehanteerd in folders, is die per regio. Het land wordt verdeeld in een noordelijk en een zuidelijk gedeelte met een bijna rechte scheidslijn nét boven Sofia. Zowel het noordelijke als het zuidelijke deel wordt dan weer in drieën gedeeld: waardoor zes regio’s ontstaan: noordwest, noordcentraal, noordoost, zuidwest, zuidcentraal en zuidoost.