Werkloosheid

Veel werklozen in Bulgarije trekken naar de stad en verlaten de dorpen op het platteland
Veel werklozen in Bulgarije trekken naar de stad en verlaten de dorpen op het platteland

De werkloosheid in Bulgarije is betrekkelijk hoog, gemiddeld is 10% van de beroepsbevolking werkloos (2012). In de hoofdstad Sofia is dit percentage het laagst, daar is ongeveer 6% van de bevolking werkloos. In gebieden op het platteland loopt dit percentage op tot boven de 30. De gevolgen daarvan zijn merkbaar in alle geledingen van de bevolking. In het werkloosheidscijfer is zelfs de correctie voor seizoenarbeid al meegenomen, in de winter is het aantal werklozen dus aanmerkelijk hoger. Een neveneffect ervan is dat veel plattelandsgemeenten ontvolkt dreigen te raken vanwege de trek naar de grote stad. Daardoor staan veel huizen op het platteland leeg en liggen veel akkers met vruchtbare grond er verwaarloosd bij.

Gerelateerde onderwerpen

 • Armoede en rijkdom

  De was wordt nog op veel plaatsen met de hand gedaan
  Bulgaren zijn grootgebracht met het idee dat iedereen gelijke rechten heeft op inkomen, onderwijs, pensioen, enzovoort. Tijdens het communistische bewind heeft...
 • De Roma (zigeuners)

  Zigeunerorkest
  Een partij die op geen enkele manier een rol van betekenis heeft gespeeld en dat ook nooit gewild heeft, wordt gevormd door de zigeuners van Bulgarije. In elke...
 • Gezondheidszorg

  Ambulance in Bulgarije
  U vindt ziekenhuizen in de grotere plaatsen, klinieken op het platteland. De gezondheidszorg in het land laat niets te wensen over. Alle reizigers zijn verplicht...
 • Militaire dienstplicht afgeschaft

  Ook in Bulgarije is de militaire dienstplicht afgeschaft
  In Bulgarije bestond een dienstplicht van twee jaar. Na de middelbare school werden jongens onder de wapenen geroepen. Degenen die geen middelbare school volgden...
 • Scholing en onderwijs

  Het Aprilov gymnasium
  Reeds in 1820 kende men in Bulgarije scholen waar de jeugd gratis een zekere basiskennis kon opdoen en al in 1889 werd de universiteit van Sofia geopend. Dat...
 • Woningbouw

  Woontoren in Sofia
  Iedereen kent de sociale woningbouw uit het voormalige Oostblok. We spreken graag over huurkazernes. Ook in Bulgarije zult u niet ontkomen aan de betonnen...