Woningbouw

Woontoren in Sofia
Woontoren in Sofia

Iedereen kent de sociale woningbouw uit het voormalige Oostblok. We spreken graag over huurkazernes. Ook in Bulgarije zult u niet ontkomen aan de betonnen kolossen waarin mensen gehuisvest zijn. Vergis u niet: deze vorm van bouw, in Bulgarije ingevoerd onder het bewind van Stamboliiski rond 1920, was mateloos populair. Mensen konden voor weinig geld een voor die tijd comfortabele woning betrekken. De trek van boeren van het platteland naar de stad noodzaakte de regering om in een hoog tempo te bouwen.

Daarbij komt nog dat de boerenbevolking vaak uit meer dan armoedige onderkomens kwam en er in hun woonsituatie dus een meer dan riante verbetering ontstond. In diezelfde tijd ontstonden industrieterreinen aan de rand van de steden en er was werk in overvloed. Hoewel laag betaald, betekende dat in veel gevallen toch een geweldige verbetering voor de mensen die op het platteland geboren waren.

Van de Bulgaarse bevolking leeft 71% in de steden (2010) en dat percentage loopt nog steeds op. Het platteland lijkt ontvolkt te worden, het zijn hoofdzakelijk de ouderen die er achterblijven. Vandaag de dag is de woningnood in de steden groot, ouders en kinderen blijven om tal van redenen, maar voornamelijk vanwege redenen met een sociale of financiële achtergrond, bij elkaar wonen.

De huurprijzen voor de ‘kazernes’ zijn bijzonder hoog. Dat komt omdat buitenlandse bedrijven de Bulgaarse markt aan het ontdekken zijn en ze hun personeel tegen elke prijs in de buurt van hun bedrijven willen hebben. De huizen die niet verhuurd zijn aan financieel beter draagkrachtigen, zijn eigendom van de bewoners die dit familiekapitaal met grote zorg koesteren. Daarmee zijn ze niet uit de zorgen.

De kosten voor verlichting en verwarming zijn zo hoog dat vrijwel niemand het zich kan permitteren om gedurende de gehele winter de verwarming te laten branden. De kosten voor elektriciteit en water zijn al even hard gestegen. Een maand ‘normaal’ de winter doorkomen betekent een investering van een modaal jaarloon.

Gerelateerde onderwerpen

 • Armoede en rijkdom

  De was wordt nog op veel plaatsen met de hand gedaan
  Bulgaren zijn grootgebracht met het idee dat iedereen gelijke rechten heeft op inkomen, onderwijs, pensioen, enzovoort. Tijdens het communistische bewind heeft...
 • De Roma (zigeuners)

  Zigeunerorkest
  Een partij die op geen enkele manier een rol van betekenis heeft gespeeld en dat ook nooit gewild heeft, wordt gevormd door de zigeuners van Bulgarije. In elke...
 • Gezondheidszorg

  Ambulance in Bulgarije
  U vindt ziekenhuizen in de grotere plaatsen, klinieken op het platteland. De gezondheidszorg in het land laat niets te wensen over. Alle reizigers zijn verplicht...
 • Militaire dienstplicht afgeschaft

  Ook in Bulgarije is de militaire dienstplicht afgeschaft
  In Bulgarije bestond een dienstplicht van twee jaar. Na de middelbare school werden jongens onder de wapenen geroepen. Degenen die geen middelbare school volgden...
 • Scholing en onderwijs

  Het Aprilov gymnasium
  Reeds in 1820 kende men in Bulgarije scholen waar de jeugd gratis een zekere basiskennis kon opdoen en al in 1889 werd de universiteit van Sofia geopend. Dat...
 • Werkloosheid

  Veel werklozen in Bulgarije trekken naar de stad en verlaten de dorpen op het platteland
  De werkloosheid in Bulgarije is betrekkelijk hoog, gemiddeld is 10% van de beroepsbevolking werkloos (2012). In de hoofdstad Sofia is dit percentage het laagst,...