Phnom Tamao Wildlife Sanctuary

Tijger
Tijger, ©J. Patrick Fischer

De Phnom Tamao Wildlife Sanctuary is het thuis voor dieren die gered zijn van stropers. In het Wildlife Sanctuary leven tijgers, beren en andere dieren, waaronder veel vogels. Er is een voortplantingsprogramma voor de bedreigde diersoorten.