Het onderwijs in Canada

In Canada is het onderwijs een taak van de provincies. De regels en de schoolsoorten kunnen dus per provincie verschillen. Er is een schoolplicht, maar die wordt niet al te streng gehandhaafd. Er zijn openbare en bijzondere scholen. De openbare scholen worden bestuurd door schoolraden die op basis van provinciale regels door de bevolking worden gekozen. Financiering komt van de provincies, maar iedereen moet daaraan meebetalen middels een aparte post op de gemeentelijke aanslag voor onroerend-goedbelasting.

Het basisonderwijs telt zes tot acht jaar en zit in elementary schools. Het voortgezet onderwijs heeft vier tot vijf jaar en zit in secondary schools of highschools. Vaak zitten elementary en secondary schools in één instituut. De highschool bereidt voor op college, universiteit of een plaats op de arbeidsmarkt. Ongeveer de helft van de Canadese bevolking heeft enige vorm van post-secundair onderwijs. Meer dan de helft van alle afgestudeerden van universiteiten en colleges is vrouw. Over het algemeen is het onderwijs zeer sterk gericht op vaardigheden en praktische zaken waaraan je in je latere beroepsleven wat hebt. Er wordt veel met projecten gewerkt. Sport is zeer belangrijk. Aardrijkskunde en geschiedenis vallen vaak buiten de gekozen pakketten.

Gerelateerde onderwerpen

  • Omgangsvormen in Canada

    Zakjes voor hondenpoep in Ville de Québec in de Canadese provincie Québec (foto: Ronald de Lange)
    De gemiddelde Canadees is heel behulpzaam, voorkomend, complimenteus, tolerant en zorgzaam. Hij en zij is ook een ‘easy going’ persoon. Je moet je niet al te...
  • Waar de mensen in Canada wonen

    Centrum Toronto in de Canadese provincie Ontario (foto Ronald de Lange)
    In 1998 passeerde het aantal inwoners in heel Canada de dertig miljoen. Vijf jaar later was het een miljoen meer, in 2010 waren het er volgens nieuwe schattingen...

Reacties

Is het juist, dat Quebec een wetsvoorstel heeft aangenomen, waardoor thuis les geven wordt verboden?

Ik heb hier even navraag over gedaan, maar niets gevonden. Er is uiteraard wel schoolplicht, maar als men in Canada in ver afgelegen gebieden woont, dan kan hier een uitzondering op worden gemaakt. Universiteiten werken al jaren met `Distance Education'.