Koraal

Een aangespoeld stuk hersenkoraal
Een aangespoeld stuk hersenkoraal. In het water moet u nooit op koraal gaan staan; het is niet alleen scherp, maar het koraal kan van het contact ook afsterven.

Een van de grote schoonheden van het Caribisch gebied is het koraal en ook Curaçao heeft prachtige koraalriffen. Die riffen bestaan uit kalkformaties die zijn afgezet door allerlei dieren (zoals mosdieren en kalkalgen) en daar tussenin de skeletten van kalkvormende organismen (zoals wormen, schelpdieren, zeeappels en zeepokken). Koraal is dus een levend organisme dat bijzonder kwetsbaar is. Bij beschadiging van een van de levende koraalbewoners heeft de hele koraalafzetting daar dikwijls schade van.

Koraal mag absoluut niet aangeraakt, afgebroken of meegenomen worden. Ieder jaar in september organiseren de duikscholen schoonmaakacties om het voortleven van het koraal te garanderen. Want ook in zee gestort afval kan het koraal flink beschadigen.

Er zijn twee organisaties op Curaçao die zich met name met natuurbescherming bezighouden: CARMABI en STINAPA. CARMABI, de Caribbean Marine Biological Foundation, doet onderzoek op zee en op het land met als doel de natuurlijke rijkdommen te behouden voor toekomstige generaties (www.carmabi.org). Die generaties van de toekomst (schoolkinderen) worden met een educatief programma voorgelicht, maar ook de regering krijgt wetenschappelijk onderbouwde adviezen.

CARMABI heeft samen met STINAPA, de Stichting Nationale Parken Nederlandse Antillen, en het Wereldnatuurfonds ervoor gezorgd dat Curaçao sinds 1983 een onderwaterpark heeft. Dit onderwaterpark met een tamelijk ongeschonden rif is zo’n 20 kilometer lang en ligt langs de kust van het oostelijk deel van het eiland. Het is beschermd natuurgebied en er wordt dan ook goed opgelet dat niemand de regels overtreedt. Er wordt dus flink gepatrouilleerd.