Nederlandse ondernemers

Henry Scott Tuke. Een jongen uit West-Indie
Henry Scott Tuke. Een jongen uit West-Indie

In 1634 zetten de Nederlander Johan van Walbeeck met zijn mannen voet aan wal op het eiland. Het kostte maar weinig moeite de Spanjaarden te verdrijven. De Hollandse handelsmaatschappij de West-Indische Compagnie (W.I.C.) had haar zinnen gezet op de zoutpannen op Curaçao en Bonaire, omdat dat zout zeer bruikbaar was bij het conserveren van vis. Van Walbeeck zeilde met een kleine vloot en een paar honderd man de Sint-Annabaai binnen. De Spanjaarden boden weinig tegenstand: zij maakten waterputten onbruikbaar en verbrandden hun dorpjes.

De Spanjaarden werden naar het vasteland gedeporteerd in gezelschap van honderden indianen. Er bleven zo’n 75 indianen als arbeider achter op het eiland. Uiteindelijk viel de opbrengst van de zoutmeren tegen. Curaçao bleek vooral interessant vanwege de haven en zolang de Tachtigjarige Oorlog tussen Nederland en Spanje nog woedde, was het eiland vooral marinebasis. Er kwamen belangrijke bouwwerken zoals het Waterfort, dat in 1634 werd gebouwd aan de ingang van de haven bij Punda. Later werd het grotere Fort Amsterdam gebouwd met het hoofdkwartier van de directeur van de West-Indische Compagnie, die de plaatselijke bewindvoerder werd. Nog steeds is het Fort Amsterdam de zetel van de regering.

In 1648 ondertekenden Nederland en Spanje de Vrede van Munster. Peter Stuyvesant was toen de bevelhebber van de eilanden en zou later door het besturen van Nieuw-Nederland (New York) in de geschiedenisboeken een prominente plek krijgen. Curaçao werd van marinebasis handelscentrum. Al snel ontstond er vrije handel en was de haven middelpunt van grote bedrijvigheid. Curaçao was halverwege de 17e eeuw zelfs het middelpunt van het Nederlandse handelsimperium op het westelijk halfrond. Nederlandse en joodse kooplieden dreven een bloeiende handel met het nabijgelegen Zuid-Amerika, hoewel deze handel officieel door Spanje verboden was. Engelse en Franse avonturiers probeerden in de 17e en 18e eeuw ook hun deel van de ecomonomische welvaart mee te pikken, maar Curaçao was inmiddels een goedbeveiligde vesting. Slechts een enkeling kreeg voet aan wal.

Gerelateerde onderwerpen

 • Belangrijke jaartallen

  Kaart van Curaçao in 1836
  1492 Columbus ontdekt de Nieuwe Wereld (Noord-Amerika en het Caribisch gebied)1499 Alonso de Ojeda gaat samen met Amerigo Vespucci op ontdekking en vindt Aruba,...
 • De 20e eeuw

  Olietanker verlaat de haven van Willemstad, Curacao
  Door de ontdekking van grote olievelden in Venezuela aan het begin van de 20e eeuw werd Curaçao in een paar jaar tijd van eiland met een wankele economie tot een...
 • In en na de Tweede Wereldoorlog

  Dubbeltje Curacao uit 1944
  De welvaart van het eiland ging door tot na de Tweede Wereldoorlog. Aangezien heel Europa bezet of belegerd was, kwam bijna alle brandstof voor de geallieerde...
 • Slavernij

  Slavernij in Midden-Amerika
  De Nederlanders vervulden al snel een grote rol in de internationale slavenhandel. Sterker nog: het was de belangrijkste handel op dat moment. De pijnlijke...
 • Spanjaarden

  Aert Anthonisz. Zeeslag tussen Nederlandse en Spaanse oorlogschepen in 1604
  Hoeveel indianen op Curaçao leefden toen de Spanjaarden kwamen is niet bekend, maar het kunnen er niet meer dan honderden geweest zijn. In 1499 bezocht een...