De geologische Middeleeuwen

Zand uit de geologische Middeleeuwen in Dordogne
Zand uit de geologische Middeleeuwen in Dordogne, ©Rudolf Pohl

Tijdens de geologische middeleeuwen ofwel het Mesozoïcum, de tijd van 225 tot 65 miljoen jaar geleden, steeg de zeespiegel en kwamen de bekkens rondom het Centraal Massief onder water te liggen.

Allereerst overspoelde van 200 tot 135 miljoen jaar geleden het wassende water van de Jurazee grote delen van Noordwest-Europa. Vervolgens zette de Krijtzee van 135 tot 65 miljoen jaar geleden wederom grote delen van Europa onder water en dus ook dit gebied. De Krijtperiode was de tijd van de dinosaurirs, de beroemde reuzenhagedissen, waarvan sommige dieren afmetingen van dertig meter konden bereiken. Nog steeds liggen deze kalksteenafzettingen rondom het Centraal Massief, zoals bijvoorbeeld in de departementen Cher, Indre, Dordogne en Lot. Het kalksteen dat in deze periode werd gevormd gebruikt men tegenwoordig veel in de bouwnijverheid en in de cementfabricage.

Kalksteen

De onderste lagen kalksteen ontstonden dus in de Jurazee; de bovenste lagen kalksteen dateren uit de latere Krijtperiode.

Kalksteen is een afzettingsgesteente dat ontstaat op een zeebodem uit in het water levende organismen. Veel van die levende wezens bezitten een omhulsel of skelet van kalk. De mineralen waaruit deze skeletten bestaan zijn door de organismen opgenomen uit het water. Bij het afsterven van deze koralen, kalkalgen, schelpdieren, enzovoort, vallen de skeletjes op de zeebodem en vormen daar een afzetting van kalkslib. Na verharding (verkitting) van dit slib ontstaat kalksteen, waarin vele diersoorten die in de desbetreffende zee geleefd hebben als fossielen terug zijn te vinden. Overal kunt u de fossiele overblijfselen van planten en dieren vinden die miljoenen jaren geleden leefden: in kalksteengroeven, in ontsluitingen voor wegenbouw, op storthopen, langs beken en wandelpaden.

Kalksteen kan vele kleuren krijgen. Dit komt doordat het kalksteen vaak de kleur aanneemt van andere mineralen die gelijktijdig neerslaan.

Gerelateerde onderwerpen

 • De geologische oudheid

  In de landstreek Limousin
  Een groot deel van het zuidelijk deel van Frankrijk wordt ingenomen door het Centraal Massief, een van de oudste gebieden in Europa. Het westelijk deel van het...
 • Het Kwartair

  Een van de vele rivieren in Dordogne Lot
  Het tijdperk Kwartair begon ongeveer 2 miljoen jaar geleden en is het tijdperk waarin de mens uit de zoogdierenwereld voortkwam. Het Kwartair wordt gekenmerkt...
 • Het nieuwe tijdvak

  Een van de prachtige rivieren in Dordogne / Lot
  Het nieuwe tijdvak ofwel het Neozoïcum, van 65 miljoen jaar geleden tot heden, kan men in twee perioden verdelen: het Tertiair, van 65 tot 2 miljoen jaar geleden...
 • Landschappelijke indeling

  Het licht heuvelachtige gebied in Cher, Dordogne - Lot
  Het beschreven gebied kan landschappelijk in vier gebieden worden verdeeld: het licht heuvelachtige kalksteenplateau in de landstreek Berry, dat samenvalt met de...