Voertaal

Taalboekjes
Taalboekjes

De officiële taal in Gambia is Engels. Het wordt gesproken in het parlement, bij de rechtspraak en bij alle officiële gebeurtenissen. De taal wordt op school onderwezen en het gebeurt maar zelden dat er niemand in de buurt is die de taal enigszins beheerst.

In het binnenland kán het een enkele keer voorkomen, maar dat is een uitzondering. In de toeristengebieden wordt door vrijwel iedereen Engels gesproken. Bedenk echter dat onderwijs niet verplicht is in Gambia, zodat u mensen zult ontmoeten die niet kunnen lezen of schrijven.

In de meeste hotels kun je ook met Frans terecht. In Gambia werken, vooral in de toeristencentra, veel Senegalezen, van wie de voertaal Frans is.

Uit het voorgaande volgt logisch dat elke Gambiaan meertalig is. De taal van hun volk wordt door iedereen beheerst. Dankzij het feit dat iedereen zich in de Engelse taal kan uitdrukken, is communicatie met de bezoekers mogelijk.

Opgemerkt wordt dat de kwaliteit van de Engelse spreektaal lange tijd te wensen overliet. Dit werd veroorzaakt doordat de meeste onderwijzers slechts een smalle basis hadden en er bovendien veel les gegeven werd door (nog) niet bevoegde onderwijzers. Als u een school bezoekt dan zal het opvallen dat u bij het voorstellen vaak meteen te horen krijgt of een onderwijzer bevoegd is of niet.

Gambianen schijnen bovendien moeite te hebben met bepaalde lettervolgordes. Bijvoorbeeld de uitgang sk wordt nogal eens ks en st wordt ts. Dus, als iemand u een quetsion aksed dan weet u de oorzaak.

Het is in Gambia al niet anders dan in andere landen: mensen worden razend enthousiast als je een paar woorden van hun taal spreekt. In Gambia gaat men er zonder meer van uit dat u Engels spreekt, dus verwacht daarop geen bijzondere reacties. Een paar woorden in de taal van het volk is iets heel anders, de dag kan niet meer stuk.

Aan de kust is Mandinka of Wolof een vrijwel zekere bron van enthousiasme. Men begint je meteen de rest van de taal te leren, maar laat u zich niet misleiden! Lang niet alle woorden zijn geschikt om in het openbaar te herhalen. Houd het dus bij een paar woordjes en leer de inwoners als tegenprestatie een paar woorden Nederlands.

Als u er weinig voor voelt om een hele woordenlijst in uw hoofd mee te sjouwen onthoud dan in elk geval: ‘Na nga def?' gewoon achter elkaar uitgesproken als 'nangadef’, ‘hoe gaat het met u?’. U antwoordt: ‘mangi fi’ of ‘mangi fi rekk’: uitstekend, onmiddellijk gevolgd door uw wedervraag’: Na nga def?’. Vraagt men: ‘e be dii?', dan antwoord u: ‘kaira doronj, e bii dii’. Dat betekent hetzelfde, maar u bevindt zich nu in een Mandinka gebied. In een moslim omgeving word je begroet met: ’(a)salaam maaleikum’. In zo’n geval is het antwoord: ’maaleikum salaam’ of '(a)salaam maleekum' met als antwoord 'maleekum salaam'.

Wilt u meer weten over de taal? Er is een tweetal reiswoordenboekjes verkrijgbaar via de site van de auteur.

Gerelateerde onderwerpen

 • De Rastabeweging

  Rasta, ook in Gambia
  In Gambia zult u vele malen geconfronteerd worden met zg. Rasta’s, gemakkelijk herkenbaar aan hun haardracht, of aan de veelkleurige mutsen die ze vaak over hun...
 • Fula (Fullah, Fulani, Fulbe of Peul)

  Trditioneel roundhouse
  Niemand weet precies waar ze vandaan komen. De Fula zélf claimen dat hun voorouders blanken waren. Vast staat dat hun oorsprong niet in Afrika ligt. Aan hun...
 • Jola (Jolla)

  Jola, traditie en bijgeloof
  Men treft afstammelingen van de Jola langs vrijwel de gehele Atlantische kust van West-Afrika aan. In tegenstelling tot andere volkeren is van de Jola,...
 • Mandinka (Mandingo of Malinke)

  Mandinka, lange, bewogen geschiedenis
  De Mandinka vinden hun oorsprong in het oude keizerrijk Mali. Binnen dat keizerrijk bevond zich een land dat werd aangeduid als Kangaba of Manding. Mali maakte...
 • Volkeren

  Jola dorp
   VolkerenIn Gambia leeft een vijftiental verschillende volkeren die tezamen ongeveer dertig verschillende talen spreken. Overal wordt Engels als voertaal...
 • Wolof (Wollof)

  Wolof, handelaren van huis uit
  Van de Wolof staat vast dat ze altijd in Afrika geleefd hebben. Hun geschiedenis is zeer oud en gaat terug tot omstreeks het jaar 600. De voorouders van de Wolof...