Volkeren

Jola dorp
Jola dorp

 

Volkeren

In Gambia leeft een vijftiental verschillende volkeren die tezamen ongeveer dertig verschillende talen spreken. Overal wordt Engels als voertaal gebruikt, óók handig voor de communicatie tussen de volkeren onderling, of zelfs binnen één bepaald volk.

Behalve de taal van het volk en Engels, spreken ook velen de taal van de Wolof. Dit vindt zijn oorsprong in het feit dat de Wolof een belangrijke stempel gedrukt hebben op de handelsbetrekkingen tussen West-Afrikaanse landen onderling en de rest van de wereld. De vestigingsplaatsen zijn bij de beschrijving van de volkeren bij benadering aangegeven.

Met name de Jola leiden een zwervend bestaan en komen in vrijwel geheel Senegambia voor, soms in uiterst kleine nederzettingen die vaak tijdelijk zijn. De volkeren leven tegenwoordig gebroederlijk naast elkaar. Dat is wel eens anders geweest. Oorlogen tussen de verschillende volkeren behoren tot het verleden.Een enkele keer wil het nog wel eens tot kleine schermutselingen komen, meestal als gevolg van onenigheid over bouwgrond of weidegebied.

In de toeristengebieden komen hoofdzakelijk Wolof en Mandinka voor. Andere volkeren aan de kust spreken ten minste een van die talen.

Enkele cijfers met betrekking tot het deel dat een volk uitmaakt van het Gambiaanse volk:

Mandinka: 42%; Fula 18%; Wolof 16%; Jola 10%; Serahuli 9%; Serer 2%; Aku en Manjago elk ongeveer 1%.

 

Gerelateerde onderwerpen

 • De Rastabeweging

  Rasta, ook in Gambia
  In Gambia zult u vele malen geconfronteerd worden met zg. Rasta’s, gemakkelijk herkenbaar aan hun haardracht, of aan de veelkleurige mutsen die ze vaak over hun...
 • Fula (Fullah, Fulani, Fulbe of Peul)

  Trditioneel roundhouse
  Niemand weet precies waar ze vandaan komen. De Fula zélf claimen dat hun voorouders blanken waren. Vast staat dat hun oorsprong niet in Afrika ligt. Aan hun...
 • Jola (Jolla)

  Jola, traditie en bijgeloof
  Men treft afstammelingen van de Jola langs vrijwel de gehele Atlantische kust van West-Afrika aan. In tegenstelling tot andere volkeren is van de Jola,...
 • Mandinka (Mandingo of Malinke)

  Mandinka, lange, bewogen geschiedenis
  De Mandinka vinden hun oorsprong in het oude keizerrijk Mali. Binnen dat keizerrijk bevond zich een land dat werd aangeduid als Kangaba of Manding. Mali maakte...
 • Voertaal

  Taalboekjes
  De officiële taal in Gambia is Engels. Het wordt gesproken in het parlement, bij de rechtspraak en bij alle officiële gebeurtenissen. De taal wordt op school...
 • Wolof (Wollof)

  Wolof, handelaren van huis uit
  Van de Wolof staat vast dat ze altijd in Afrika geleefd hebben. Hun geschiedenis is zeer oud en gaat terug tot omstreeks het jaar 600. De voorouders van de Wolof...