Legenda van de tekens en/of toevoegingen in de tekst

De kop van iedere bezienswaardigheid bestaat naast de naam uit:

•, Wegnummer, aangegeven op een van de volgende manieren: , [52], Nummer van een vrij grote weg. , [F35], Een bergweg of een weg door het binnenland.

•, Het aantal te rijden kilometers vanaf de vorige plaats waar een afstand , bij staat. Genoteerd op een van de volgende manieren: , 123, Het aantal kilometers tot deze bezienswaardigheid. , 123+12, Volgens de besproken hoofdroute is De afstand tot de afslag 123 km, maar om de genoemde plaats te bereiken dient 6 km een andere (soms niet-genummerde) weg gevolgd te worden. Na afloop moet dezelfde weg 6 km teruggereden worden; in totaal wordt dus 2 x 6 = 12 km van de route afgeweken.

•, Het totaal aantal kilometers vanaf het begin van deze route.

Niet bij iedere bezienswaardigheid aanwezig teken of aanwijzing: , Wanneer het een bezienswaardigheid is die u beslist niet mag missen, staat dit teken voor de naam van de attractie. Op IJsland zelf staat dit teken eveneens op de bewegwijzering (indien aanwezig). Afslag, De route en afstandsberekening gaan verder naar de volgende bezienswaardigheid, maar wanneer u deze afslag zou nemen komt u in het erna besproken gebied.

Wanneer in de tekst gesproken wordt over een omgevingswijzer wordt een paal met daarop een metalen (soms nog een houten) plaat bedoeld, waarop in de juiste richting de naam is gegraveerd van het desbetreffende gebied en/of berg. Houd er rekening mee, dat de genoemde afstanden een richtlijn zijn. Door diverse oorzaken, zoals wegverbeteringen en wegwijzigingen kan het genoemde aantal kilometers enigszins afwijken van de werkelijkheid. Plaatsen of bezienswaardigheden, welke tussen twee plaatsen in liggen, zijn soms niet voorzien van De afstand vanaf de vorige plaats. Het aantal kilometers is altijd vanaf de vorige plaats waar wel afstanden bij staan.