Geschiedenis

Revolutie in Palermo in 1848
Revolutie in Palermo in 1848

De Prehistorie

Door de centrale ligging in de Middellandse Zee en tussen twee continenten was Sicilië een begeerd land om te veroveren. In de prehistorie kwamen er reeds stammen uit Noord-Afrika binnen; in het neolithicum landden zeevaarders uit het Midden-Oosten op de oostkust van het eiland, die veeteelt, akkerbouw en het pottenbakken introduceerden. Volgens de Griekse historicus Thucydides (5e eeuw v.C.) waren de oudste bewoners de Sicani, afkomstig uit Hiberia (Spanje) in het westen, de Elymi, die zich vestigden bij Segesta en Erice, en de Siculi, afkomstig van het Italiaanse vasteland, die het oosten bevolkten. De Aeolische eilanden leverden obsidiaan, een begeerd exportprodukt voor het maken van messen en bijlen. De handel bracht welvaart, maar lokte ook zeerovers aan uit Calabrië. Daarom werden de dorpen op hoge, beter te verdedigen plaatsen gesticht. De Aeoliërs dreven handel met Kreta en Mycene.