Museo Archeologico

Museo Archeologico
Museo Archeologico in Palermo, © Bernhard J. Scheuvens aka Bjs

In het Noorden van de oude stad, aan het Piazza Olivella, staan de uitgestrekte kloostergebouwen van de Broederschap van Filippo Neri met twee kloostergangen; sinds 1866 is hier het Archeologisch Museum gehuisvest. Dit grote museum bevat één van Italië’s belangrijkste collecties oudheden.

Begane Grond: onderwatervondsten in de kleine kloostergang, daarnaast Egyptische en Phoenicische voorwerpen, zoals de ‘Steen van Palermo’, een Egyptische hiëroglyfeninscriptie uit 3000 v.C., een Phoenicisch torso uit Motya (6e eeuw v.C.), sarcofagen uit Solunto en een votiefzuil voor de Phoenicische god Baäl uit Lilybaeum (Marsala). In de grote kloostergang staat een groot beeld van Zeus (2e eeuw v.C.), bouw elementen uit Solunto en een groepsbeeld uit Tyndaris (Romeinse keizertijd). De volgende zalen bevatten Griekse votiefstèles (bewerkte pilaren), Griekse inscripties uit de 6e-4e eeuw v.C. uit Selinunte en een grote inscriptie uit Tauromenion (Taormina). De Ettore Gabricizaal toont interessante tempelversiering uit Selinunte met de Medusa (500 v.C.). In de Pirro Marconizaal staat een fontein uit Himera en leeuwenkoppen (480 v.C.). Het belangwekkendst is wel de Selinuntezaal. De oudste stukken zijn (r) de vier metopen (friespanelen) uit 575 v.C. met goden en een sfinx, Europa en Herakles met de stier uit Marathon. Ook zijn er metopen uit de akropolis van Selinunte, die een godheid op een wagen voorstellen. Links staan twee godenhoofden (600 v.C.), een gigantentorso (eind 6e eeuw v.C.), metopen die Dionysos voorstellen, die een gigant verslaat en Athene in gevecht met Enkelados. Interessant zijn de drie metopen met Apollo op zijn vierspanwagen, Perseus die de Medusa verslaat en Herakles. Op de achterwand zijn delen van de pronaos-fries gereconstrueerd (470-460 v.C.). De metopen geven Herakles weer in gevecht met een Amazone, het huwelijk van Zeus en Hera, Artemis en Aktaion en Athene en Enkelados. Midden in de zaal staat het bronzen beeld van een ephebe (jonge soldaat). In de volgende zalen is een collectie Etruskische voorwerpen uit Chiusi te zien, gebeeldhouwde grafstenen (ca.500 v.C.), beelden uit de Achaeïsche, klassieke en Hellenistische tijd, grafurnen en albasten sarcofagen, een beeld van de god Canopus (6e eeuw v.C.) en vaatwerk, zoals wijnkruiken, met de mythe van Perseus.

Op de eerste verdieping zijn langs de N- en W-corridors Phoenicische voorwerpen naar vindplaats gerangschikt, uit Panormus (Palermo), Solunto, Motya en Lilybaeum. De verzameling aardewerk bevat fraaie terracotta’s en votiefbeeldjes uit Selinunte. De bronzen voorwerpen zijn Etruskisch, Grieks en Romeins, o.a. Etruskische spiegels en een staf van Mercurius. In deze zaal staan als topstukken geëxposeerd de prachtige bronzen ram uit de Hellenistische tijd en een atleet uit Pompeii. In een volgende zaal staan Griekse marmerbeelden, zoals Attische grafreliëfs en een waterschenkende sater (kopie naar Praxiteles). Daarop volgt een zaal met Romeinse beelden en portretbustes (2e eeuw v.C.) en een vloermozaïek met de 4 seizoenen uit Lilybaeum (3e eeuw v.C.).

Tweede verdieping: in de N-galerij is de prehistorie vertegenwoordigd, met o.a. vondsten uit de grotten van Lévanzo en Addaura. Verder veel Griekse vazen van Ionische, Attische, Etruskische en Italische oorsprong. De keramiekcollectie uit Apulië, Campanië en Sicilië uit de 4e en 3e eeuw v.C. geeft een goed overzicht. Tenslotte zijn er muurdecoraties uit een huis in Solunto te zien, vloermozaïeken uit Palermo en elders, o.a. één met Orpheus uit Piazza Vittoria te Palermo (3e eeuw v.C.). Open: ma.-za.9-13.45, di. wo. vr. ook 15-18.45, zon- en feestdagen 9-13.15 u.