Godsdienst

Katholieke kerk in Mombasa ©Daryona
Katholieke kerk in Mombasa ©Daryona

Er zijn drie godsdiensten die duidelijk hun stempel op de religie in het land drukken: christendom, onder te vedelen in protestant en rooms-katholiek en islam, in die volgorde van grootte. Het christendom is wijdverspreid, vooral buiten de kuststrook treft men in grote meerderheid de islam aan. Hindoeïsme vindt men vrijwel overal in het land. Het mag duidelijk zijn dat er in Kenia godsdienstvrijheid bestaat.

Het christendom telt weliswaar de grootste aanhang, maar is ook verreweg het meest verdeeld. Naast protestanten (45%) en rooms-katholieken (33%) vindt men tientallen, zo niet honderden afgeleiden daarvan, elk met een eigen kerk. Vooral op het platteland krijgt men daardoor wel eens de indruk dat er in een dorp meer kerken dan huizen zijn. De kerken hebben veelal een streekfunctie, al zult u kerken ontdekken waarvan de bezoekers de totale landelijke gemeenschap uitmaken. Soms heeft zo’n geloofsgroepering minder dan vijftig aanhangers.

Langs de kust, maar ook in sommige steden in het land (men noemt ze ‘moslimsteden’) is de islam nadrukkelijk aanwezig. In totaal schat men de aanhang van dit geloof op zo’n 10% van de bevolking. Ook onder deze religie treft men diverse stromingen aan.

Het hindoeïsme wordt aangehangen door slechts een klein deel van de bevolking, meest met een Aziatische achtergrond. Hun tempels vormen een opvallende verschijning in de steden en het is zeer de moeite waard om er eens een binnen te lopen.

Naast de ‘grote’ godsdiensten zijn er, vooral in de dunbevolkte plattelandsgebieden, tal van godsdiensten met een gemengd karakter. Op een enkele plaats treft u nog godsdiensten aan die niet door andere godsdiensten zijn beïnvloed maar die door de eeuwen heen door een bepaald volk of een deel ervan werd aangehangen zoals het animisme.

Gerelateerde onderwerpen

  • Onderwijs

    Hoewel het analfabetisme onder de volwassen bevolking nog aanzienlijk is (de laatste cijfers hieromtrent spreken over ruim 30% van de bevolking boven 15 jaar),...

Reacties

is kenia een geschikt vakantieland voor kleine kids en hoe staat het met de veiligheid,het ligt tussen 2 geweldadige landen in waar verschillende moslimgroeperingen nog een bloedige strijd vechten.

Beste Ellen, daar is op dit moment lastig antwoord op te geven. Kenia is in principe een redelijk veilig land, met name als je op safari gaat en aan de fantastische stranden bivakkeerd. Op dit moment zijn er echter nog wel eens terroristische acties waar je last van kunt hebben; hoewel dit sporadisch is. Ik zou me houden aan de aanbevelingen van buitenlandse zaken. Zie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/kenia