Handige zinnen en begrippen

Hallo, ik heet…, Ola, me llamo…
Ik ben meneer/ mevrouw…, Soy el señor/, la señora…
Hoe gaat het met u??, Cómo está?
Hoe gaat het met jullie?, Cómo estás?
Goed, dank u, en met u?, Bien, gracias, y usted?

Pardon, ik zoek , een… Perdone, estoy , buscando un/una…

Ik spreek geen Spaans, No hablo español

Spreekt u Engels?, Habla inglés?

Ik begrijp het niet, No comprendo

Ik weet het niet No lo sé

Het is erg/niet , belangrijk Es muy/no, importante

Ik heb haast, Tengo prisa

Het is koud/ warm, Hace frío/calor

Kijk uit!, Cuidado!

Niet parkeren, Vado, prohibido , aparcar

Gevaar!, Peligro!

Ik heb snel een , dokter nodig Necesito un médico, rápidamento

Ik voel me niet lekker, Me encuentro mal

Ik ben ziek, Estoy enfermo/a

Ik heb hoofdpijn, Tengo dolor de , cabeza

Kiespijn, dolor de muelas

Buikpijn, dolor de barriga

Keelpijn, dolor de garganta

Koorts, fiebre

Hoeveel kost?, Cuánto vale?