Fauna van Lanzarote

Engelhaai (Squatina squatina), Chico Beach, Lanzarote
Engelhaai (Squatina squatina), Chico Beach, Lanzarote, ©greenacre8

Dieren op het land

Op het land kunnen reptielen als de Atlantische hagedis en Canarische gekko je pad kruisen. Slangen leven er niet, wel grote hoeveelheden schitterende vlinders in het vroege voorjaar. In Timanfaya houden allerlei insecten en spinnen zich schuil.

Voor wat betreft de zoogdieren komen alleen de vleermuis en de spitsmuis van oorsprong op Lanzarote voor. In het wild leven verder konijnen, ratten en andere knaagdieren, nazaten van dieren die de kolonisten met zich meebrachten, bedoeld of onbedoeld. Gedomesticeerd zijn behalve honden en katten ook ezels, schapen en natuurlijk de geiten, de belangrijkste melk- en vleesleveranciers.

De paar honderd dromedarissen op het eiland zijn uit Afrika meegevoerd door de eerste Europeanen. Tegenwoordig worden ze hoofdzakelijk voor toeristische doeleinden ingezet.

Dieren in de zee

De Atlantische Oceaan rond Lanzarote is gezegend met een rijke vispopulatie, zowel rifvissen als diepzeevissen. De dieren worden aangetrokken door de constante temperatuur, het voedsel en de kwaliteit van het zeewater dat in deze regio vrij goed is. Dankzij de Golfstroom weten ook Afrikaanse en Amerikaanse vissoorten de eilanden te vinden.

Vliegende vissen en zeeschildpadden zijn soms te zien vanaf de veerboten tussen de eilanden. Hetzelfde geldt voor walvissen en dolfijnen waarvan 24 soorten in Canarische wateren gesignaleerd zijn, onder andere grienden, tuimelaars en potvissen. Rond het eilandje Los Lobos tussen Lanzarote en Fuerteventura leven scholen hamerhaaien. Het eiland is genoemd naar de monnikszeehonden (Lobo marinoo) die er vroeger algemeen voorkwamen. Aan de noordkust van La Graciosa broeden zeeschildpadden.

Dieren in de lucht

Ook vogels zijn op de Canarische Eilanden goed vertegenwoordigd. Trekvogels gebruiken de archipel als ‘stop-over’ en allerlei zeevogels broeden op de eilandjes ten noorden van Lanzarote waaronder visarenden, wulpen, stormvogels en pijlstormvogels. In Timanfaya Nationaal Park komen zeker 17 vogelsoorten voor waarvan een aantal broedt aan de kust. Roofvogels zijn er ook zoals de zeldzame Eleonora-valk maar deze laten zich zelden zien. Op het randje van uitsterven staat de Houbara-trapgans. Van deze watervogel leven nog maar een paar honderd exemplaren verspreid over de droge vlaktes van Fuerteventura, Lanzarote en Graciosa.

Fossielen

Onderzoek toonde aan dat er ooit struisvogels op Lanzarote leefden en in 1974 vonden biologen fossieleneieren van de Aepyornis, de prehistorische olifantenvogel. Dit bevestigt het vermoeden dat Lanzarote lang geleden deel uitmaakte van Afrika.

Sommige diersoorten hebben zich op geheel eigen wijze aan de omgeving aangepast en zijn uniek voor Lanzarote, zoals de blinde albinokrab (Munidopsis polimorpha) in de lavagrotten van Jameos del Agua. Deze krabbetjes leven gewoonlijk op de bodem van de diepste oceanen en zijn verder nergens te zien. Mogelijk zijn ze tijdens prehistorische vulkaanerupties naar boven gestuwd.

Op Lanzarote komt ook een bijzondere krekelsoort voor dat leeft in holletjes en luchtgaten in de lavabodem.

Gerelateerde onderwerpen

 • Donkere aarde, groene oases

  Woeste westkust
  Nergens anders is de vulkanische oorsprong van de Canarische Eilanden beter te zien dan op Lanzarote – voor geologen is dit een van de interessantste plekken op...
 • Natuur- en milieubescherming

  Timanfaya Nationaal Park
  Op Lanzarote zijn 13 beschermde natuurgebieden, beschermde landschappen en een aantal gebiedjes aangewezen voor weten-schappelijk onderzoek, samen goed voor 41%...
 • Slapende vulkanen

  Panorama: Vulkanen op Lanzarote.
  Vulkaanuitbarstingen hebben het landschap van Lanzarote in de loop van miljoenen jaren voortdurend veranderd. Het meest ingrijpend waren de Timanfaya-erupties...
 • UNESCO-reservaat

   'Isla del Fuego' (Vuureiland)
  De inwoners van 'Isla del Fuego' (Vuureiland) hebben altijd in nauwe symbiose met hun natuurlijke omgeving geleefd. De positieve manier waarop ze daarbij de...
 • Vegetatie van Lanzarote

  Drakenboom, nationale boom van de Can. Eilanden
  Op Lanzarote hebben wind, zon en het gebrek aan regen een evenzeer schrale als bijzondere flora teweeggebracht. Het blijkt een heel geschikt biotoop voor...