‘Scramble for Africa’

Onderling wantrouwen

Tegen het einde van de negentiende eeuw verklaarde een toenemend aantal Europese landen hun gebieden in Afrika tot kolonie. Onderling wantrouwen speelde de boventoon. Vondst van nieuwe bodemschatten leidde in Europa tot nervositeit en alertheid; regeringen stuurden hun onderdanen al snel naar recent ontdekte gebieden en plaatsen waar edelmetaal werd gevonden. Gebiedsuitbreiding ten koste van de ander en conflicten waren het gevolg.

Afrika (en bovenal haar bodemschatten) moesten daarom verdeeld worden tussen Europese staten die daar al actief waren (België, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje). Dit proces ging de geschiedenis in als 'Scramble for Africa'. In 1884 kwamen de regeringsleiders van deze landen samen om grenzen te bepalen en grond toe te wijzen. Deze bijeenkomst werd Koloniale Conferentie van Berlijn (1884-1885) genoemd.