Economie

Herbouw en economische groei

De onafhankelijdheidsstrijd (1964-1975) en het langdurige, ongekend gewelddadige FRELIMO-RENAMO-conflict (1975-1992) leidden tot economische ravage en rampspoed op alle terreinen. Na de ondertekening van 'Acordo General de Paz' in 1992 werd het 'land van ruïnes, opgeblazen oliedepots en fabrieken, kapotgeschoten scholen, landmijnen en ongekend menselijk trauma' geheel en op alle terreinen herbouwd en herstructureerd. De afgelopen tien jaar heeft Mozambique's economie een groei laten zien van 6 tot 8 procent per jaar.

Sectoren

De dienstensector vormt al tien jaar 40-45 procent van het Bruto Nationaal Product - gevolgd door landbouw (32 procent) en industrie (ruim 24 procent).

Inkomensverschillen  

Mozambique kent sterke inkomensverschillen. Een voorbeeld hiervan is de plattelandsman die jaarlijks USD 800 te besteden heeft, en de Portugees die, aangemoedigd door de groeiende economie en mogelijkheden, naar Mozambique verhuist en bij een internationaal bedrijf jaarlijks USD 20.000 verdient. De groeiende economie leidt immigratie, die zorgvuldig gecontroleerd moet worden om de Mozambikaanse beroepsbevolking te beschermen. Ondanks deze economische groei en recente schuldenkwijtschelding, weet Mozambique niet het label 'straatarm land' van zich af te schudden.

Projecten 

Om buurlanden aan te moedigen gebruik te maken van Mozambique's havens aan de Indische Oceaan, en daardoor inkomen te genereren, zijn de volgende projecten tot stand gebracht:

•, Maputo Corridor (kwaliteitssnelweg tussen de haven van Maputo/Matola - Mbombela - Johannesburg/Pretoria);

Beira Corridor (kwaliteitsverbinding tussen de haven van Beira - Harare). Cornelder BV was hierbij betrokken;  

•, Nacala Corridor (verbinding tussen de haven van Nacala - Nampula - Blantyre/Lilongwe.

Privatisering, handelssector en toerisme

Het kabinet van succesvol zakenman en president Guebuza zet zich in voor grootschalige privatiseringen (onder andere van waterdistributie) en ontwikkelen van handelsmogelijkheden (om buitenlandse investeerders te werven).

Ook wordt delven naar mineralen en andere bodemschatten in banen geleid. Stimuleren van toerisme en promoten van Zuid-Mozambique's toeristisch potentieel, behoren tot de speerpunten van het kabinet.