Politiek

Relatie met Portugal

De Mozambikaanse politiek is een voorbeeld van Afrikaanse politiek: snoeihard, gevaarlijk, rancuneus en meedogenloos. Pattriotisme is essentieel; alle partijen in de assemblee steunen de onafhankelijkheid van Mozambique.

Mozambique's relatie met Portugal is warmer en diverser sinds (1) Portugal's kwijtschelding van Mozambikaanse schulden (USD 393 miljoen, 2008), (2) Lissabon's overdracht van Hidroelectrica de Cahora Bassa aan Mozambique (2007) en (3) Portugal's bereidheid om samen met Mozambique een stimuleringsfonds voor investeringen in de Mozambikaanse energiesector (ter waarde van USD 124 miljoen) te openen. Als gevolg van de Eurocrisis vestigt een toenemend aantal Portugezen zich in Mozambique.

Politiek landschap

Mozambique's politieke landschap wordt gedomineerd door (sociaaldemocratisch/socialistisch) FRELIMO en (conservatief) RENAMO.

Nieuwkomer MDM veroverde 8 zetels. Zie 'Verkiezingen van 2009' voor achtergrondinformatie. In 2014 volgen nieuwe assemblee- en presidentverkiezingen.

Relatie FRELIMO-RENAMO

FRELIMO en RENAMO waren 15 jaar verwikkeld in een bloedige, nietsontziende en traumatiserende oorlog. De relatie tussen de partijen is koel en vijandelijk - van samenwerking is geen sprake. Beschuldigen van verkiezingsbedrog, boycotten van parlementsopeningen en dreigen wapens te pakken herhalen zich en maken dialogen onmogelijk. FRELIMO wantrouwt RENAMO; RENAMO beschouwt FRELIMO als organisatie die door middel van ordinaire fraude de éénpartijstaat wil herstellen.

Positie FRELIMO

Oppermachtig FRELIMO (dat sinds 1994 alleen zetels heeft gewonnen) oefent zoveel invloed uit, dat de grens tussen staat en partij zoek is. RENAMO is hierdoor een hond die blaft maar niet bijt - en waarvan het bij elke verkiezing kleiner wordt. De partij is gefrustreerd; haar houding jegens concurrent MDM is ronduit vijandelijk.

President Guebuza heeft het tij mee en verenigt de linker- en rechtervleugel van FRELIMO. Hij heeft geuit in Mozambique en haar ongekende mogelijkheden te geloven. Om het land toekomstbestendig te maken, stimuleert Guebuza in grootschalige energieplannen, handel en ondernemerschap. Hij vraagt jongeren positief te denken en kansen te grijpen - om zo bij te dragen aan creatie van een welvarend Mozambique.

Lidmaatschappen

Mozambique is volwaardig lid van (selectie):

•, United Nations (UN);

•, Southern African Development Community (SADC);

•, African Union (AU);

•, Commonwealth of Nations (Brits Gemenebest);

•, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (Gemeenschap van Portugeestalige Landen);

•, World Trade Organisation (WTO);

•, Interpol;

•, União Latina (Latijnse Unie).

 

Gerelateerde pagina's: 'Verkiezingen van 1994', 'Verkiezingen van 1999', 'Verkiezingen van 2004'