Religie

Komst Omanieten

In de tiende eeuw leidde de komst van Omaanse handelslieden tot verspreiding van (Ibadistische) Islam in het kustgebied ten noorden van Sofala. Zij bekeerden de Afrikaanse bevolking, die de nieuwe religie mengde met traditioneel geloof. Sultanaatvestingen en Islamitische regelgeving waren het gevolg.

Komst Portugezen 

De komst van de Portugezen leidde tot vernietiging van de hierboven genoemde Sultanaatvestingen en Islamitische gebouwen (1498, 1500-1501). Met de vorming van Portugees Oost-Afrika werd het gebied geopend voor Portugese missionarissen die de inheemse bevolking bekeerden tot het Rooms-Katholicisme. Hun werk bleek opmerkelijk succesvol.

Invoering Lenin-Marxisme

Met de komst van Lenin-Marxistisch FRELIMO (1974) werd godsdienst verboden. Kerken werden vernield en religieuze uitingen werden streng bestraft.

Huidige situatie 

In Mozambique's grondwet is scheiding van kerk en staat opgenomen. Dit artikel wordt nageleefd - zo wordt op openbare scholen geen religie onderwezen. Godsdienst speelt dagelijks een onmisbare rol in het leven van de Mozambikanen.

28,4 procent van de bevolking is Rooms-Katholiek. Dit instituut heeft in Mozambique 12 bisdommen; de aartsbisschop zetelt in Beira. Bijna 28 procent van de bevolking is Protestant (Zionist Christian Church, een Afrikaanse kerk die Christelijke leer combineert met voorouderverering incluis). Deze gemeenschap bestaat uit Evangeliegemeentes (11 procent, groeind) en Anglicanen (1,3 procent).

Bijna 18 procent van de Mozambikanen is Moslim. Zij leven in het noorden van het land (provincies Cabo Delgado, Nampula, Niassa) en in de kuststrook. De Moslimgemeenschap (vrijwel geheel Sunnitisch) is conservatief, desondanks combineert een deel Islamleer met traditionele religie, waarin voorouderverering centraal staat.

Religies van Mozambique's Afrikaanse volken is in 'Taal en bevolking' behandeld. Op het platteland is sprake van traditioneel geloof, waarin natuurgoden worden vereerd - in combinatie met voorouderaanbidding. Geesten spelen een prominente rol - hun aanwezigheid (in rivieren, meren, bomen, huizen, matrassen) houdt de gelovigen constant bezig. Begenadiging van geesten geschiedt door middel van uitvoeren van rituele dansen en brengen van offers.