Verkenning van het binnenland

Bezoek aan Monomotapa, stichting Tete en Sena

In 1511 trok de Portugese ontdekkingsreiziger António Fernandes langs de Zambezi richting het noordwesten, om goudrijk Monomotapa te bereiken. Dit land besloeg delen van huidig Zimbabwe en Centraal-Mozambique. Fernandes bereikte Monomotapa, maar was teleurgesteld in de grootte van de mijnen en kwaliteit van het edelmetaal. Hij keerde terug naar het kustgebied met kennis van rivierroutes in het binnenland.

Zes jaar na Vasco da Gama's dood in Cochin (Kochi, India), stichtten de Portugezen in de Zambezivallei twee nederzettingen: Tete en Sena. Het is echter mogelijk dat deze plaatsen al langer bestonden als Swahili-handelscentra.

Dubbelmonarchie op het Iberisch Schiereiland

Portugal verarmde in de 16e eeuw. Het Spaanse koningshuis nam het bestuur van het land over (1580-1640, ‘dubbelmonarchie’) maar respecteerde Portugese onafhankelijkheid en behandelde de Portugezen met respect. Geld voor Portugese overzeese gebieden was er niet en het geld dat er was, werd in de ontwikkeling van Brazilië geïnvesteerd.

Prazosysteem

In het begin van de 17e eeuw werden nieuwe Portugese reizen naar het binnenland van huidig Mozambique ondernomen. Langs de Zambezi werden 'prazos' gesticht: enorme landgoederen die door de koninklijke familie werden verhuurd aan Portugese burgers en handelaars. Deze dienden als uitvalsbasis voor regionale ontdekkingen en als veiligstellers van eventuele rijkdommen onder de grond.

Komst Britten en Vereenigde Oostindische Compagnie

Zowel de Britten als de VOC vielen het Portugese gebied in Oost-Afrika aan (1607 en 1608). In 1721 werd nabij huidig MaputoFort Lydsaamheid’ (VOC) gebouwd. Dit fort bestond echter niet land: het werd in 1730 vernietigd.

Gerelateerde pagina: 'Geschiedenis van Maputo'