De geschiedenis van zuidelijk Afrika

Jan van Riebeeck zet voet aan wal (Charles Bell)
Jan van Riebeeck zet voet aan wal (Charles Bell)

De geschiedschrijving van Namibië en Botswana als afzonderlijke landen neemt in feite pas een aanvang nadat de Duitsers er in 1915, als uitvloeisel van de Eerste Wereldoorlog, verdreven werden. Tot aan die tijd is de geschiedenis van beide landen onlosmakelijk verbonden met de omringende landen in zuidelijk Afrika.

Na de Eerste Wereldoorlog lopen de geschiedenissen van Botswana en Namibië niet meer parallel.

Kijk voor Botswana bij: De geschiedenis vanaf de Eerste Wereldoorlog (Botswana)

Kijk voor Namibië bij: De geschiedenis vanaf de Eerste Wereldoorlog (Namibië)

Onderwerpen

 • Bechuanaland

  Postzegel Beetsjoeanaland 1961
  Ten oosten van Deutsch-Südwestafrika en ten noorden van de Unie van Zuid-Afrika lag Bechuanaland (spreek uit Beetsjoeanaland), het gebied dat we tegenwoordig...
 • De Boerenoorlogen

  Boerenoorlogen
  De ontdekking van diamant in de bodem van de Kaapkolonie trok talloze fortuinjagers en gelukzoekers aan. Ze kwamen uit alle delen van de wereld: uit Europa, uit...
 • De geschiedenis in jaartallen

  Rotstekeningen San
  12 milj.v.Chr. Mensapen in de vorm van Otavipithecus namibiensis komen in het gebied± 25.000 v.Chr. San vestigen zich in Namibië, ontstaan van rotstekeningen500...
 • De oudheid

  Bosjesmannen op jacht
  Het zou de wetenschap niet verbazen als de geschiedenis van de mensheid begint in het gebied dat wij nu kennen als Namibië. Opgravingen hebben aangetoond dat...
 • Economische ontwikkeling

  Cecil Rhodes
  Aan het boerenleven kwam een abrupt einde toen in 1867 noordelijk van de Oranjerivier diamant werd gevonden. Het nieuwtje verspreidde zich snel over de hele...
 • Eerste rassenonlusten

  Chimurenga
  In 1896 kwam de zwarte bevolking in opstand tegen de blanken, met name in Rhodesië. De zwarten pikten het niet lager uitgebuit te worden door de blanke Boeren....
 • Europese inmenging

  Cape Cross memorial
  De eerste Europeaan die voet aan wal zette op Zuid-Afrikaanse bodem was de Portugese ontdekkingsreiziger Diego Cão in 1485. Een jaar later kwam hij terug en...
 • Missionarissen en ontdekkingsreizigers

  Missiekerk (methodisten)
  De Boeren en ook de Engelsen hadden, buiten hun voortdurende strijd, ook nog een gezamenlijke missie: de ongelovige wilden bekeren tot het christendom....
 • Namibië en Botswana op eigen benen

  SWAPO oproep
  NamibiëNamibië probeerde zich al aan het begin van de 20e eeuw los te maken van de onderdrukking door Duitsers en Britten, maar er zat totaal geen structuur in...
 • Nederlaag van de Duitsers

  Grootfontein in minder roerige dagen
  Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog betekende in Zuid-Afrika dat de Engelsen in oorlog waren met de Duitsers. De Engelsen vonden een samenwerkingsverband...
 • Opkomst en ondergang van Deutsch-Südwestafrika

  Kolonievlag Deutsch-Südwestafrika (1914)
  In de strijd om land stichtte de Duitser Heinrich Vogelsang, die al geruime tijd in zuidelijk Afrika verbleef, er een nederzetting. Vogelsang was de zoon van een...
 • Terugkeer van de Britten, stichting van Rhodesië

   British South Africa Company vlag (1890)
  Hoewel de Engelsen duidelijke afspraken hadden gemaakt over de verdeling van de koloniën in Afrika, ze zagen tóch een gevaar in de mogelijkheid dat de Duitsers...
 • Een reis plannen door Namibië en/of Botswana

  Huurauto
  Op stap gaan door Namibië of Botswana doet u niet zomaar. Het vereist een degelijke voorbereiding, niet in de laatste plaats omdat u lang niet overal zomaar...
 • Flora

  Baobab
  Bomen en plantenIn Namibië en Botswana lijkt de plantenwereld op het eerste gezicht een troosteloos bestaan te leiden. Zeker, in de kustgebieden met de nodige...
 • Winkelen en souvenirs

  Houtsnijwerk uit Okahandja
  In de meeste gevallen zult u een winkelcentrum bezoeken om er te voorzien in uw eerste levensbehoeften. De supermarkten zijn breed gesorteerd en hanteren vaste...