Vogels

Geelsnavelneushoornvogel
Geelsnavelneushoornvogel

Vogels vormen een verhaal apart. In Afrika komen ruim 1.200 soorten vogels voor waarvan u er meer dan 620 in Namibië en 560 in Botswana kunt bewonderen, die, nét als de andere dieren, hun eigen leefgebied hebben. De tijd en de plaats waar bepaalde vogels te vinden zijn is, meer dan bij de viervoeters, aan seizoenen gebonden. Veel vogels blijven slechts gedurende een bepaalde tijd, terwijl anderen alleen maar de grond opzoeken om uit te rusten en daarna hun weg weer vervolgen.

In het algemeen is het regenseizoen de beste tijd, er is dan een overvloed aan insecten. Het genoemde aantal vogelsoorten is overigens slechts een schatting, regelmatig worden nog niet eerder gesignaleerde soorten aangetroffen. Bovendien is er van enkele gebieden nog weinig over het vogelleven bekend. Er bestaat een grote variëteit in vogelsoorten, voornamelijk veroorzaakt door de vele klimaten die de landen kennen en de verschillende vegetatievormen.

Een aardig weetje: in Botswana werden in het Okavango-Linyanti-Chobe gebied, gedurende het regenseizoen (oktober-maart) in een periode van 24 uur door een ervaren ornitholoog meer dan 200 vogelsoorten waargenomen. Tussen zonsopkomst en het middaguur werden 100 soorten gespot! De echte vogelliefhebber komt zowel in Namibië als in Botswana dus uitgebreid aan zijn trekken.

Maar zélfs de expert heeft de nodige moeite met het herkennen van de vogels. Daarom is een goede vogelgids onontbeerlijk. Te denken valt aan een gids met vogels over Afrika, zowel in België als in Nederland te verkrijgen (meestal Engelstalig). Degenen die het in de figuurlijke betekenis van het woord allemaal wel mooi vinden (letterlijk genomen lijdt dat voor niemand enige twijfel) zullen toch geboeid en verwonderd de vogelwereld aanschouwen. Om hen een beetje op weg te helpen worden enkele vogels die ze tegen kunnen komen iets nader belicht.

Onderwerpen

 • Aalscholver

  Aalscholver
  Het is een broertje van de aalscholver zoals wij die kennen en een van de vier soorten die in zuidelijk Afrika voorkomt. In het Skeleton Coast National Park in...
 • Afrikaanse dwergvalk

  Afrikaanse dwergvalk
  Met een lengte van ongeveer 20 centimeter en een spanwijdte van nauwelijks 35 centimeter mag dit met recht de dwerg uit de valkenfamilie genoemd worden. Hij...
 • Afrikaanse skimmer

  Afrikaanse skimmer
  Letterlijk zou je het woord skimmer moeten vertalen met schuimspaan en de vogel kreeg zijn naam doordat de onderste snavel aanmerkelijk langer is dan de bovenste...
 • Afrikaanse zeearend

  Afrikaanse zeearend
  In Afrika wordt hij ook vaak visarend genoemd, maar dat is feitelijk onjuist, dat is een andere arend. De Afrikaanse zeearend komt ook ver landinwaarts voor,...
 • Berghaan

  Berghaan
  De berghaan wordt ook wel goochelaar of bateleur genoemd. Het is een schitterende vogel met een zwart en wit, bruin en grijs verenkleed en een prachtige rode kop...
 • Bijeneter

  Bijeneter
  De bijeneters behoren tot de fraaist gekleurde vogels die in Afrika rondfladderen. U vindt ze in tamelijk grote concentraties in moerasachtige gebieden of op...
 • Damara stern

  Damara stern
  De Damara stern komt in hoofdzaak naar Namibïe om er te broeden, zeer recent is ontdekt dat het aantal broedplaatsen zich uitbreidt. De vogel leeft in kleine...
 • Flamingo

  Kleine flamingo
  Van de zes soorten flamingo’s kunt u er een tweetal terugvinden in Namibië en Botswana, de grote en de kleine flamingo. U treft grote kolonies aan in de...
 • Francolin

  Hartlaub' francolin
  Er zijn wel 40 soorten francolins, 35 soorten komen voor in Afrika, 7 ervan in Namibië. Ook wordt de Kaapse francolin er regelmatig waargenomen. De francolin...
 • Gier

  (Witrug)gier
  Ze kunnen niet op ieders sympathie rekenen, deze meer dan 1 meter grote vuilophalers. Het zijn aaseters en daarin zeer bedreven. Ze leven in groepen en zijn in...
 • Gierarend

  Palmgier
  Hoewel zijn naam doet vermoeden dat het om een kruising tussen een gier en een arend gaat, er is duidelijk sprake van een gier. In de vlucht kunt u echter denken...
 • Glansspreeuw

  Hildebrandt's glansspreeuw
  U kunt hem niet missen, hij is overal aanwezig en net zo groot en brutaal als zijn Europese verwant. Als de zon op zijn veren schijnt komen er vele kleuren...
 • Hamerkopvogel

  Hamerkopvogel
  De hamerkopvogel is gemakkelijk te herkennen: kijk naar de kop van deze bruine vogel, missen is niet mogelijk, maar om hem nu direct in verband met de ooievaar...
 • Honingzuiger

  Goulds honingzuiger
  U herkent ze gemakkelijk aan de lange gebogen snavels, maar dat is slechts één soort. Er zijn ook kortsnavelige honingzuigers. Ze hebben doorgaans prachtige...
 • IJsvogel

  IJsvogel
  Een spectaculaire jager in waterrijke gebieden. Van grote hoogte laten ze zich in het water vallen en pikken er feilloos een visje uit. De veelvoorkomende zwart...
 • Kaapse gier

  Kaapse gier
  Net als de kaapse papegaai wordt ook de kaapse gier met uitsterven bedreigd. Ze behoren tot de havikachtigen en zijn nauw verwant aan de buizerd en de arend. Ze...
 • Kaapse papegaai

  Kaapse papegaai
  De met uitsterven bedreigde kaapse papegaai wordt ongeveer 35 centimeter groot en wat daarbij opvalt is de, ten opzichte van de vogel, grote snavel. Hij is...
 • Kelpmeeuw

  Kelpmeeuw
  De mantelmeeuw komt bijna overal ter wereld voor, de kelpmeeuw voornamelijk op het zuidelijk halfrond. Het is een klein soort mantelmeeuw die nauwelijks 60...
 • Neushoornvogel

  Hoornraaf
  De neushoornvogel wordt ook wel tok genoemd. Ze komen in diverse variëteiten voor, maar allemaal hebben ze een ogenschijnlijk te grote snavel voor hun figuur....
 • Parelhoen

  Helmparelhoen
  Ze lijken zo tam maar zijn nauwelijks van dichtbij te bekijken. Zodra er iets of iemand in de omgeving van hen stopt, gaan ze er als een hazewind vandoor en...
 • Reuzenreiger

  Reuzenreiger
  Hij doet zijn naam eer aan, het is de grootste reigersoort ter wereld en leeft uitsluitend in Afrika, hoewel, er zijn ook verwanten aangetroffen in het Midden-...
 • Reuzentrap

  Koritrap
  U zult hem nauwelijks over het hoofd kunnen zien, de reuzentrap of koritrap wordt tot 1,25 meter groot en is een bekende verschijning, zowel in Namibië als in...
 • Roze pelikaan

  Roze pelikaan
  In Namibië en Botswana komt in hoofdzaak de roze pelikaan voor, de meest voorkomende soort ter wereld. Hoewel de kleur duidelijk wit is (in het Engels wordt hij...
 • Secretarisvogel

  Secretarisvogel
  Een opvallende verschijning in de vlakte. De kleur is donkergrijs en hij draagt zwarte lange veren op de kop. Hij heeft een lange, eveneens grijze staart....
 • Struisvogel

  Struisvogel
  De struisvogel heeft alle kenmerken van een vogel, maar kan niet vliegen. We spreken dan ook over een loopvogel. Op snelheid haalt hij gemakkelijk 60 tot 65...
 • Wevervogel

  Appartementsgebouw republiekeinwevers
  Op sommige plaatsen ziet u bomen vol hangen met nesten. Zonder twijfel heeft u dan te maken met een kolonie wevervogels. Als u ze hun nest ziet bouwen dan...
 • Woestijn korhaan

  Woestijn korhaan
  De naam vertelt waar u hem kunt vinden, in de woestijn of in gebieden die sterk op een woestijn lijken. In Namibië vindt u de woestijn korhaan vooral in het...
 • Zwartvoetpinguïn

  Zwartvoetpinguïns
  Mocht u een bezoek brengen aan een van de eilanden voor de kust van Namibië, kijk dan vooral uit naar de zwartvoetpinguïn. Deze ongeveer 50 centimeter grote...
 • Een reis plannen door Namibië en/of Botswana

  Huurauto
  Op stap gaan door Namibië of Botswana doet u niet zomaar. Het vereist een degelijke voorbereiding, niet in de laatste plaats omdat u lang niet overal zomaar...
 • Flora

  Baobab
  Bomen en plantenIn Namibië en Botswana lijkt de plantenwereld op het eerste gezicht een troosteloos bestaan te leiden. Zeker, in de kustgebieden met de nodige...
 • Winkelen en souvenirs

  Houtsnijwerk uit Okahandja
  In de meeste gevallen zult u een winkelcentrum bezoeken om er te voorzien in uw eerste levensbehoeften. De supermarkten zijn breed gesorteerd en hanteren vaste...