Volkeren van Namibië en Botswana

Tal van volkeren
Tal van volkeren

In Namibië en Botswana leven tal van volkeren. Meestal worden ze stammen genoemd, maar omdat veel volkeren al eeuwen lang bestaan en hun eigen taal en cultuur hebben, zijn er toch meer kenmerken van een echt volk dan van zomaar een groepje samenlevende mensen die dezelfde stamvader hebben. Dat laatste komt echter wel voor. Er zijn echte stammen als 'ondervolk' van een volk. Zo kennen de Khoikhoi bijvoorbeeld tal van stammen, van de Tswana is bekend dat er tenminste 59 stammen bestaan.

Ook de San en de Owambo kennen diverse stammen. Het onderscheid wordt dus wel degelijk gemaakt, maar áls er sprake is van stammen dan behoren deze tot hetzelfde volk. Soms worden ze ook clans genoemd. Onderstaande opsomming is niet compleet, maar geeft een aardig beeld van de volkeren waarmee u in Botswana of in Namibië geconfronteerd kunt worden.

De volkeren leven niet uitsluitend in deze landen. Zo woont van de Tswana bijna 80 % in Botswana (het land van de Tswana), de overige 20% woont verspreid in zuidelijk Afrika. Zo is dat bij de meeste onderstaande volkeren die in alfabetische volgorde worden toegelicht.

Onderwerpen

 • Damara of Bergdamara

  Damara
  De Damara zijn verwant aan de Bantoe volkeren, oorspronkelijk afkomstig uit westelijk Afrika. Vanaf rond 1100 verspreidden ze zich naar het oosten en naar het...
 • Herero of Ovaherero

  Herero vrouwen
  De Herero hebben nauwe verwantschap met een ander volk: de Himba. Ze spreken vrijwel dezelfde taal en leven beiden van de schapenteelt. Ook hun kleding komt...
 • Himba of Ovahimba

  Himba vrouw
  Op veel plaatjes ziet u Himba vrouwen afgebeeld. Hun huidskleur heeft een bijzondere kleur bruin, ze zijn doorgaans topless en hun haar is gevlochten. Het heeft...
 • Khoikhoi of Hottentotten

  Khoikhoi
  Eeuwen voordat Jan van Riebeeck voet aan wal zette op de West-Kaap en het (in 1652) namens de VOC tot Nederlands gebied verklaarde, woonde het Khoikhoivolk er al...
 • Nama of Namaqua

  Nama woningen
  De Nama vormen een volk dat zijn woongebied heeft in Namibië, Botswana en Zuid-Afrika. Het volk leeft in hoofdzaak van veeteelt. Hun oorspronkelijke...
 • Owambo

  Owambo
  De helft van de Namibische bevolking heeft een Owambo achtergrond. Door de loop van de eeuwen hebben ze zich opgesplitst in een achttal stammen met elk een eigen...
 • San, Bosjesmannen of Basarwa

  San
  Al leven er in Namibië en Botswana slechts zo'n 100.000 San, waarschijnlijk vormen ze het oudste volk van Afrika. Het zou zelfs kunnen zijn dat ze de eerste...
 • Tswana, Motswana of Bechana

  Tswana
  Ongeveer 80% van de bevolking van Botswana behoort tot het Tswanavolk. In hun taal betekent Botswana: 'het land van de Tswana'. Hun afkomst is niet duidelijk,...
 • Een reis plannen door Namibië en/of Botswana

  Huurauto
  Op stap gaan door Namibië of Botswana doet u niet zomaar. Het vereist een degelijke voorbereiding, niet in de laatste plaats omdat u lang niet overal zomaar...
 • Flora

  Baobab
  Bomen en plantenIn Namibië en Botswana lijkt de plantenwereld op het eerste gezicht een troosteloos bestaan te leiden. Zeker, in de kustgebieden met de nodige...
 • Winkelen en souvenirs

  Houtsnijwerk uit Okahandja
  In de meeste gevallen zult u een winkelcentrum bezoeken om er te voorzien in uw eerste levensbehoeften. De supermarkten zijn breed gesorteerd en hanteren vaste...