De islam

[[{""type"":""media"",""view_mode"":""media_preview"",""fid"":""3443"",""attributes"":{""alt"":""Koran, Copyright Cezary Piwowarski"",""class"":""media-image"",""height"":""180"",""style"":""float: right;"",""width"":""180""}}]]Drie procent van de bevolking is moslim, dat wil zeggen aanhanger van de islam, zoals die werd geformuleerd door de profeet Mohammed. Zij wonen veelal in de Terai- en de Kathmanduvallei. Oorspronkelijk zijn deze mensen afkomstig uit India. Velen van hen ontvluchtten de godsdienstige twisten in India om een nieuw bestaan op te bouwen in het tolerantere leefklimaat van Nepal. Centraal in de islam staat het boek van Allah ofwel de koran. Allah is de ene en almachtige God en Mohammed is zijn profeet. Evenals het christendom en het boeddhisme is de islam een wereldgodsdienst die voor een belangrijk deel is terug te voeren op een historische stichter. Voor de islam was dit Mohammed (de Geprezene). De koopman Mohammed werd omstreeks 569 in Mekka geboren. Hij ontving zijn goddelijke waarheden via visioenen van de aartsengel Gabriël. Deze goddelijke waarden staan in de koran (de oplezing) beschreven.

De vijf fundamentele plichten

Het godsdienstige gedrag van de moslim is gebaseerd op vijf fundamentele plichten die in de koran zijn opgetekend. Deze plichten worden de vijf zuilen van de islam genoemd:

[-], De geloofsbelijdenis: er bestaat geen andere god dan Allah; Mohammed is zijn profeet.

[-], Het vijfmaal daags verrichten van het plichtgebed (salat) in de richting van Mekka. De muezzin heeft als taak om de gelovigen vanaf de minaret van de moskee op te roepen tot dit gebed. De imam (voorganger) gaat de gelovigen in de moskee voor in het gebed, met name op de vrijdag.

[-], Het opbrengen van de voorgeschreven belasting ten behoeve van de armen (zahat).

[-], Het vasten in de maand ramadan (sijaam).

[-], Een bedevaart maken naar Mekka (hadj) en naar de ‘berg der genade’ bij Arafat.

Voorts zijn er voorschriften waaraan de gelovigen zich dienen te houden, zoals geen varkensvlees eten, geen alcohol drinken en geen beelden maken van levende wezens. Beelden van Mohammed zijn dan ook niet te vinden; de beeldende kunst heeft desondanks een hoge mate van kunstzinnigheid bereikt door het gebruik van fraaie geometrische figuren. Er zijn tegenwoordig theologen en leidinggevende figuren in de islam die de vijf zuilen proberen aan te passen aan de moderne tijd; er zijn echter ook veel moslims die strikt vasthouden aan de traditionele vorm van de islam.

De vijf andere profeten in de islam

Opmerkelijk is dat de islam naast Mohammed nog vijf andere profeten erkent: Adam, Noach, Abraham, Mozes en Jezus. Er is dus in oorsprong duidelijk een soort verbondenheid met het jodendom en het christendom. Omdat de joden Mohammed echter niet als de Messias verwelkomden en de christenen hem niet als een opvolger van Jezus zagen bekoelden de relaties tijdens Mohammed zijn leven.

Gerelateerde onderwerpen

 • Godsdienst en kunst

  De Stoepa Swayambhunath
  Een geheel ander aspect van de in Nepal beleden godsdiensten is de grote invloed ervan op de kunst. Behalve de duizenden tempels ziet men overal mystieke...
 • Het boeddhisme

  De Dhyani Boeddha Amoghsiddhi. De opgestoken rechterhand is het teken voor Mudra, het symbool voor bescherming
  De historische boeddha Siddharta GautamaOmstreeks het jaar 560 voor Chr., in de zesde maand tijdens de volle maan, werd in het dorp Lumbini, in het zuiden van...
 • Het hindoeïsme

  Een haan wordt geofferd in Nepal aan de goden
  Het hindoeïsme komt voort uit het brahmanisme. Brahmanen zijn leden van de Indiase priesterkaste. Zij ontwikkelden in hun heilige geschriften een leer, die...
 • Het mahajana

  Lord Boeddha Nepal
  Enkele eeuwen na de dood van Boeddha ontstond er een beweging die de leer sterk vereenvoudigde waardoor deze meer op de gewone man werd afgestemd. Deze nieuwe...
 • Lamaïsme

  De dalai lama
  In Tibet ontstond een geheel eigen vorm van het mahajana-boeddhisme. De primitieve religie der Tibetanen kenmerkte zich oorspronkelijk door geesten, demonen en...
 • Sadhoes

  Sadhoe in Pashupatinath
  De beschermheilige van Nepal is Pashupati, de god van de heersers en dieren. Geen wonder dat de voormalige koningen van Nepal al hun redevoeringen eindigden met...
 • Tempels

  Manakamanatempel in Manakaman in Nepal
  Tempels staan vaak op een binnenplaats. Een dergelijke tempel is omringd met godenbeelden, kleine heiligdommen en stoepa’s. Het centrale gebouw is voorzien van...