Mondain middelpunt

De in grootte tweede stad van Spanje, Barcelona, is het mondaine middelpunt van 'La Costa', de kust die volgens velen de kust niet meer is. Het is een veel gehoorde verzuchting van degenen die in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw al aan de Costa Brava en Costa Dorada neerstreken. Zij hebben idyllische vissersplaatsjes als Lloret de Mar en Blanes zien verworden tot fantasieloze toeristenfuiken.

Na het seizoen maken de badplaatsen een desolate indruk en zijn voor de overwinteraars zonder lokaal sociaal netwerk vaak een kleine ramp.

Barcelona is ook de hoofdstad van de autonome regio Catalonië, het industriële hart van Spanje. “Hier wordt het geld verdiend dat ze in Madrid uitgeven”, luidt de veel gehoorde verzuchting. De roep om meer autonomie, ja zelfs afscheiding, is hier even sterk als aan de andere kant van het land, in Baskenland.

Tegelijkertijd is Catalonië de katalysator van het toenemende verzet in Spanje tegen het stierenvechten die door velen als middeleeuws wordt gezien; de corrida of toreo is in dit deel van Spanje dan ook sinds begin 2012 verboden, evenals op de Balearen.