Fauna

Van bijna alle diergroepen, zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen en insecten zijn in Suriname vertegenwoordigers te vinden. Met betrekking tot de dierenwereld geldt de indeling: eetbaar is bruikbaar. Slechts weinig Surinamers zijn vegetarisch, hetgeen het meeste wild tot geliefd jachtwild maakt. Sportjagers trekken er in het weekend met geweren, honden en zoeklichten op uit om een stukje swit’ meti (lekker vlees) te schieten. Een geoefend jager is geduldig, want wilde dieren zijn schaars en laten zich bovendien niet gemakkelijk zien. In het binnenland verstaat men de kunst om zonder jachthonden en kunstlicht te jagen. De bosbewoners letten op sporen, geluiden en geuren. Sommige indianen kunnen dieren lokken door hun klanken na te bootsen. De jagers zijn soms dagen onderweg. Dit niet alleen voor de gezelligheid – ze jagen vaak in groepjes – maar in grote delen van het binnenland is de wildstand helaas afgenomen.

Faunabeheer

Het faunabeheer in Suriname wordt geregeld bij een jachtverordening uit 1954. Deze verordening gaat ervan uit dat alle in Suriname in het wild levende zoogdieren, vogels en zeeschildpadden zijn beschermd, met uitzondering van jachtwild en overwegend schadelijke dieren. Naleving van de jachtwetgeving laat zich moeilijk controleren. Dienst ’s Lands Bosbeheer kampt met een constant gebrek aan mankracht en materiaal. Bovendien is het binnenland zeer uitgestrekt en nauwelijks door wegen ontsloten.

Enge dieren

Niet alleen eetbare dieren, maar ook angstaanjagende, gevaarlijke of giftige dieren worden graag een kopje kleiner gemaakt. Katachtige diersoorten (in Suriname tigri’s genoemd), bosspinnen (vogelspinnen), makaslangen (bosmeesters), anaconda’s (wurgslangen) en pirengs (piranha’s) worden zeer gevreesd. Vaak ten onrechte. Verhalen over mensetende piranha’s en wurgslangen ontstaan meestal bij het kampvuur onder het genot van een glaasje palmrum (90% alcohol) en moeten als fabeltjes worden afgedaan. De kans op een ontmoeting met een van deze beesten is bovendien uiterst klein.

Onderwerpen

 • Slangen en kaaimannen

  Brilkaaiman
  De aanwezigheid van slangen en kaaimannen in Suriname is voor sommigen een reden om thuis te blijven. Deze reptielen komen vrij algemeen voor en niet alleen in...
 • Vissen

  Sportvissen, red-tail catfish
  De Surinaamse wateren zijn rijk aan vis. Het aantal zoet- en brakwatervissen wordt geschat tussen de 300 en 350 soorten. Niet alle vissoorten worden gegeten....
 • Vogels

  Blauwgele ara
  KustvogelsHet grote aantal insecten in Suriname vormt een rijke voedingsbron voor de ruim 650 vogelsoorten die er eveneens voorkomen. Een aantal vogels, zoals de...
 • Zoogdieren

  Jonge luiaard
  Zoogdieren laten zich in Suriname niet makkelijk zien. De zoogdierfauna kan grofweg worden onderverdeeld in jachtwild, groot wild en overige.Het grootste doelwit...