Tijdsverschil

Ploeg in ruste
Ploeg in winterslaap

Er bestaat geen tijdsverschil tussen onze landen. De overgang van zomertijd naar wintertijd en omgekeerd vindt gelijktijdig plaats met die in de andere landen van Europa.