Verkeersinformatie

Ook informatie over sneeuwval
Ook informatie over sneeuwval

Direct na het ontstaan van narigheid wordt het programma op Oostenrijk-3 voor die informatie onderbroken. Direct na de nieuwsuitzending op de hele uren wordt de actuele stand opnieuw gemeld en zo nodig daarna op elk half uur. Te denken valt aan files, verkeersongevallen, afsluitingen, gladheid en andere zaken die voor de automobilist van belang zijn.