Bevolking

Samenstelling en groei

Er wonen ruim 37 miljoen mensen in Uganda (2016). Dat betekent dat het gemiddelde aantal inwoners per km2, het water niet meegerekend, ongeveer 138 bedraagt. De bevolkingsaanwas is behoorlijk afgenomen: van 3,7% per jaar in 2008 tot 3,2 % in 2013.

Het aantal volkeren in Uganda bedraagt 36, er worden, naast het Engels en (Ki)Swahili, evenzovele talen gesproken. In tegenstelling tot Tanzania, waar de volkeren zichzelf hardnekkig ‘stammen’ blijven noemen, zijn de volkeren van Uganda er trots op een ‘volk’ te zijn. Het gevoel van nationalisme waarin wordt opgeroepen als gezamenlijke stammen één Ugandees volk te zijn, wordt hier kennelijk minder verstaan.

De belangrijkste volkeren, hun achtergronden en cultuur, worden elders meer gedetailleerd beschreven. Het grootste volk wordt gevormd door de Baganda’s, behorend tot de Bantoes. Een Bantoevolk is gemakkelijk aan zijn naam herkenbaar: ze beginnen allemaal met Ba… Bantoes bevolken ruim de (zuidelijke) helft van Uganda. Verder is er een aantal Nilotische volkeren, ze wonen in noordelijk Uganda. Ten slotte is er nog een viertal volkeren afkomstig uit Zuid-Soedan, de zogenaamde Madi-Moru volkeren. Zij bevolken het uiterste noordwesten van Uganda. Een hele kleine minderheid wordt gevormd door pygmeeën, ze worden echter door veel toeristen bezocht.

Enkele cijfers met betrekking tot de bevolking:

– totale bevolking ruim 37 miljoen;

– gemiddeld aantal inwoners per km² 138;

– de verwachte jaarlijkse aanwas bedraagt 3,2%;

– een vrouw krijgt gemiddeld 5,9 kinderen;

– geboorten per jaar per 1000 inwoners 43,7;

– sterfte per jaar per 1000 geboortes 10,7;

- de levensverwachting bij de geboorte is 56,4 jaar voor vrouwen en 53,5 jaar voor mannen;

– slechts 2,0% van de bevolking is 65 jaar of ouder.

Er is veel gedaan om de vrouwen een grotere economische en politieke invloed te laten hebben. Tot nu toe slaagt men daar nauwelijks in, de meeste mannen zijn daar nog sterk op tegen. Het aantal vrouwen ouder dan 15 jaar dat kan lezen en schrijven is dan ook aanmerkelijk lager dan het aantal mannen vanaf die leeftijd: 64,6 tegen 82,6%. Een vrouw is doorgaans zwanger in de periode dat ze ook op andere terreinen een daadwerkelijke positieve bijdrage zou kunnen leveren. Slechts 5% van de vrouwen doet iets aan geboorteregulatie. Behalve het verrichten van haar traditionele taken, heeft bijna 67% van de volwassen vrouwelijke bevolking een baan buitenshuis om het hoofd boven water te kunnen houden.

De verdiensten in Uganda zijn laag. Ruim 24% van de bevolking leeft onder de armoedegrens (2009). Een gemiddelde werknemer verdient ongeveer 925 euro per jaar. Hoewel dit aanmerkelijk meer is dan 25 jaar geleden toen dat nog slechts 25 USD per jaar was, behoort Uganda duidelijk tot de landen met de laagste inkomens ter wereld. Maar ook de inflatie slaat in Uganda hard toe. In mei 1987, toen het voor het eerst mogelijk was om buitenlandse valuta te wisselen, werd 60 Ush (Ugandese shilling) betaald voor 1 USD, in 2013 was dat gestegen tot 2604 Ush. Ook met de euro wordt tegenwoordig rekening gehouden, in het voorjaar van 2016 werd de koers vastgesteld op 3700 voor 1 euro. De inflatie stond jarenlang rond 7%, in 2013 was dat afgenomen tot 6,2%. 

 • Eten en drinken

  Matoke, basis voor eten en drinken ©Moongateclimber
  Op diverse plaatsen op deze website worden opmerkingen gemaakt over het bijzondere eten dat men soms aangeboden krijgt. Op de markt is het aanbod van...
 • Kunst en cultuur

  Namugongo Martyrs Shrine ©I.Prondzynsky
  Ugandese kunst en cultuur hebben zich niet apart ontwikkeld van hetgeen er in omringende landen op dat gebied gebeurde. Vreemde volkeren brachten al sinds het...
 • Politieke structuur van Uganda

  Vrouwen op weg naar de markt (klik op foto)
  De officiële naam van Uganda is Republic of Uganda, het is derhalve een republiek. In Swahili heet het land Jamhuri ya Uganda.Het land maakt deel uit van het...