Financieel onafhankelijk

In 2000 zijn Aruba en Nederland overeengekomen te streven naar financiële zelfredzaamheid van Aruba vanaf het jaar 2010. Ter overbrugging werd het Fondo Desaroyo Arubano in het leven geroepen, een stichting waar beide partijen jaarlijks een flink bedrag in steken, Nederland elk jaar iets minder, Aruba elk jaar iets meer. Zo wordt de afhankelijkheid van Nederland geleidelijk afgebouwd.

Het geld gaat naar meerjarenprogramma’s waarbij Nederland meepraat over de hoofdlijnen en prioriteiten: onderwijs, rechtshandhaving, duurzame economische ontwikkeling en bescherming van kwetsbare groepen in de samenleving. De details van de projecten die uit de programma’s voortvloeien worden ingevuld door Aruba zelf.