Natuurbescherming

Natuurbescherming kwam op Aruba laat op gang, bijna te laat. De snelle groei van de bevolking in de afgelopen eeuw gaf problemen op het gebied van riolering, geluidsoverlast en afvalverwerking. Ongecontroleerde boomkap voor de huizenbouw en aanleg van wegen leidde tot verdere degeneratie van het landschap. Aan herbeplanting werd nauwelijks iets gedaan.

Hier en daar is erosie in de ergste vorm zichtbaar. Door de kaalslag, vraatzucht van de geiten en versnippering van rurale gronden neemt het leefgebied van flora en fauna snel af. Er zijn al vele planten en dieren verdwenen – het hele ecosysteem verandert. Op Aruba komen 54 boomsoorten in het wild voor maar naar schatting heeft slechts de helft daarvan een zekere kans op overleven. Inmiddels realiseert de overheid zich dat behoud van de unieke ecologische rijkdom van het eiland van belang is voor het voortbestaan van Aruba als vakantiebestemming. Het wonderlijke landschap, de planten en dieren, de stranden en de onderwaterwereld vormen tenslotte een belangrijk deel van de aantrekkingskracht van het eiland. Aruba is dus gebaat bij schone stranden en een schone zee.

Maar het blijkt niet eenvoudig om een evenwicht te vinden tussen de behoefte om economisch te groeien en de noodzaak om het natuurlijk evenwicht te behouden voor komende generaties. Zo loopt de wetgeving vaak achter de feiten aan en is de controle op naleving van bestaande wetten onvoldoende. Niet-gouvernementele organisaties maken zich hard voor verbetering. Goed nieuws Het goede nieuws is dat bijna 20% van Aruba, te weten Arikok Nationaal Park en de Coastal Protection Zone is aangewezen als beschermd natuurgebied, wat behoorlijk veel is voor een klein en dichtbevolkt eiland.

Ook aan afval- en waterbeheersing wordt aandacht besteed. Initiatieven hiervoor kwamen niet van de kant van de overheid, maar van de hotels. Zij hebben methoden ontwikkeld om hun afval te beperken, de omgeving schoon te houden en water te hergebruiken. Er is een recyclingsysteem opgezet voor glas, aluminium, karton, olie, vet, CFK’s en water. Zo wordt de golfbaan van Tierra del Sol ‘s nachts besproeid met gezuiverd afvalwater van de hotels. Sinds 1994 maken zo’n negenhonderd vrijwilligers – inwoners en toeristen – de riffen en stranden vrij van zwerfvuil in programma’s als Sponsor a Mile en het Aruba Reef Care Project. Ook in het onderwijs is aandacht voor het belang van een schoon milieu.

Duurzaam toerisme vormt de leidraad voor alle toekomstige toeristische ontwikkelingen op Aruba. ‘De natuur is onze belangrijkste toeristische troef, die mogen we niet offeren aan ongebreidelde groei’, zei de Arubaanse minister van Toerisme en Transport, mr. Edison Briesen in 2003. Op zijn initiatief kreeg Aruba een Nationale Toerisme Raad, een alliantie tussen overheid en bedrijfsleven om Aruba’s positie als topbestemming in het Caribische gebied veilig te stellen. Sinds 2004 wordt de natuur op Aruba en de Antilliaanse eilanden beschermd door de Dutch Caribbean Nature Alliance, een overkoepeling van natuurparken op de zes eilanden.

In 2011 werd er nog een grote goedendoelenactie georganiseerd, prinses Maxima was de eregast en de opbrengst kwam ten goede aan de DCNA. Meer informatie is te vinden op www.dcnanature.org en www.wildaruba.com.

Reacties

Veel boomstammen van palmbomen zijn wit geschilderd. Waarom?

<p>In het algemeen witkalkt men jonge bomen en dus ook palmen om deze te beschermen tegen organismen die de palm kunnen schaden. Dit gebeurt in de Tropen en op Aruba vooral bij jonge bomen en palmen. In Europa wordt dit niet vaak meer om deze reden gedaan. Als u in Europa witkalk op de basten van bomen ziet, dan is dit meestal om de bast en boom te beschermen tegen vorstschade.</p>