Onderwijs

Onderwijs op Aruba is afgeleid van het Nederlandse systeem. Er geldt geen algemene leerplicht, maar iedereen vindt het normaal om zijn kinderen naar school te sturen. Sport, discipline, orde en netheid maar ook zelfredzaamheid zijn van jongs af aan belangrijke thema’s in het curriculum. Analfabetisme is er nauwelijks, behalve onder recente immigranten. De Arubaanse overheid investeert relatief veel in onderwijszaken.

Behalve basisscholen (privé en openbaar) en een internationale school (met Amerikaans curriculum) is er vervolgonderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau en zijn er lagere en middelbare beroepsopleidingen op het gebied van techniek, administratie en verpleegkunde. Er is ook een lerarenopleiding, een bachelorprogramma voor hotelmanagement en er zijn avondopleidingen voor volwassenen.

Wetenschappelijk onderwijs wordt gegeven aan de juridische en de economische faculteit van de Universiteit van Aruba. Veel jongeren die willen studeren en een beurs kunnen krijgen vertrekken echter naar het buitenland, naar de Verenigde Staten of naar Nederland.

De voertaal in het onderwijs is Nederlands en dat moet ook wel want bijna alle leerboeken zijn in het Nederlands. Examens worden eveneens rechtstreeks vanuit Nederland ingevlogen. In het verleden gold dat ook voor de onderwijzers en leraren. Veel kinderen moesten toen de school voortijdig verlaten omdat ze het Nederlands niet konden bijbenen. Dat is tegenwoordig gelukkig niet meer het geval, want voor de klas staan nu Arubanen en in de laagste klassen van het basisonderwijs spreken onderwijzers en leerlingen Papiaments.

Een deel van het lesmateriaal is aangepast. Wat moeten leerlingen ook met boeken waarvan de inhoud niet aansluit bij hun ervaringen en achtergrond? Toch is er geen sprake van taalimperialisme: Den Haag legt Aruba niets op in dit opzicht, het zijn de Arubanen zelf die het er (nog) niet over eens zijn. Veel ouders willen het Nederlands, een taal met een hoog prestige, juist in het onderwijs houden. Kinderen hebben de

taal tenslotte hard nodig als ze later in Nederland willen studeren of een baan bij de overheid ambiëren. De Arubaanse schoolvakanties zijn gelijk aan die in Nederland.