Vrijwillige scheiding

Uiteindelijk werd het Arubaanse streven naar zelfstandigheid in 1983 gehonoreerd met de toekenning van een aparte status, ingaande op 1 januari 1986. Deze ‘status aparte’ moest leiden tot onafhankelijkheid in 1996 maar zover is het nooit gekomen. De bevolking heeft zich bij referenda in de jaren negentig uitgesproken voor deelname aan het Koninkrijk.

Aruba stelt prijs op zijn eigenheid, maar blijft tegelijkertijd graag deel uitmaken van het grote Koninkrijk der Nederlanden waar het in tijden van nood op terug kan vallen. Onafhankelijkheid van Nederland wordt niet langer nagestreefd. Sterker nog: de regering van nu spreekt de wens uit de banden met Nederland juist aan te halen.

Arubanen hebben de Nederlandse nationaliteit en een Nederlands paspoort. Zo werd Aruba een zelfstandig (ei)land binnen het Koninkrijk. Binnen de huidige rechtsorde staat een door de koningin benoemde gouverneur aan het hoofd van de regering. Het kabinet bestaat uit de premier en zeven ministers. De 21 leden van het parlement, de Staten, worden elke vier jaar gekozen tijdens vrije verkiezingen.

Alleen Defensie en Buitenlandse Zaken ressorteren nog onder Nederlands bestuur. Een contingent Nederlandse mariniers is in dit kader permanent op Aruba gestationeerd. Juridische bevoegdheden liggen bij de rechtbanken en gerechtshoven op Aruba en in laatste instantie bij de Hoge Raad in Nederland. Nederlandse rechters op Aruba worden om de vier jaar afgelost.

De Arubaanse regering benoemt een minister die het eiland vertegenwoordigt in de Koninkrijks-Ministerraad in Den Haag.

Sinds de invoering van de ‘status aparte’ heeft de MEP steeds een rol in de regering gespeeld en haalde in 2001 en 2005 nog verkiezingsoverwinningen. De laatste jaren is de macht van de partij echter sterk afgenomen, in 209 haalde de MEP nog maar 8 zetels van de 21 zetels. Eind 2011 werd het aantal zetels nog eens gehalveerd door de splitsing van de partij na onenigheid over het leiderschap.

Op dit moment (2012) is Koningin Beatrix het staatshoofd, Fredis Refunjol de gouverneur en Mike Eman van de AVP (Arubaanse Volkspartij) de minister-president van Aruba. www.arubaansekabinetformatie.com