Economie

De grijze economie
De grijze economie

Bosnië is een arm land. Hoewel het land een sterke munt, de convertibele mark en een lage inflatie heeft, kampt de economie met grote problemen. De industrie is verwoest door de oorlog of sterk verouderd; de landbouw is kleinschalig en daardoor inefficiënt. Veel goed opgeleide professionals in bijvoorbeeld het onderwijs, de gezondheidszorg en de dienstverlening zijn naar het buitenland vertrokken. De werkloosheid is enorm en de uitkeringen voor ouderen en oorlogsveteranen zijn een loden last op de begroting. Het land is grotendeels afhankelijk van internationale steun. Bovendien draagt het imago van politieke instabiliteit niet bij aan een gunstig investeringsklimaat. Tot overmaat van ramp wordt Bosnië geplaagd door corruptie en criminaliteit. Voor de bevolking is overleven het devies en daarom verzinnen ze creatieve manieren om toch nog wat geld te verdienen. De grijze sector die daardoor ontstaat kan op korte termijn gunstig uitwerken, maar op den duur zal Bosnië toch de overstap naar een formele economie moeten maken.

 • Landbouw

  In Bosnië worden op grote schaal pruimen geteeld
  Veel boeren lijden een marginaal bestaan, met gemengde bedrijfjes op een uiterst klein lapje grond. De meeste boeren hebben minder dan drie hectare grond. (In...
 • Fauna

  De oeraluil
  Zoogdieren Buiten de steden is Bosnië relatief dunbevolkt; er zijn nog veel natuurlijke, weinig toegankelijke en betreden habitats. Voor de zoogdieren is dat...
 • Flora en vegetatie

  De Vbras stroomt door dichte gemengde bossen
  De flora van Bosnië is, net als op de rest van de Balkan, bijzonder rijk. Van de ongeveer tienduizend soorten Europese hogere planten (planten met bloemen en...
 • Politiek en Staatsinrichting

  De Bosnische vlag verwijst naar Europa, drie bevolkingsgroepen, zon en vrede
  De binnenlandse politiek van Bosnië wordt sinds 1996 gedomineerd door de economische, sociale en politieke wederopbouw en de implementatie van het Dayton-akkoord...