Bulgarije: Land en volk

 In Bulgarije leven ongeveer 6,9 miljoen mensen. Deze cijfers dateren uit 2014 en het is opvallend dat de cijfers uit 1999 een veel hoger aantal laten zien, namelijk 8,3 miljoen. Niettemin bedraagt de gemiddelde groei van de bevolking op jaarbasis 0,7%, in de stedelijke agglomeraties bedraagt de groei echter slechts 0,3%. De terugloop in aantal wordt in de eerste plaats en vooral veroorzaakt door emigratie van Bulgaren en remigratie van de Turken.

De inwoners van Bulgarije zullen zich Bulgaren noemen en de meesten (ruim 85%) hebben dan ook Bulgaarse voorouders. Ongeveer 10% van de bevolking is van Turkse komaf. Een gedeelte van hen spreekt uitsluitend Turks, een ander gedeelte ook Bulgaars. Dezen worden pomaken genoemd. Bijna 4%, de Roma, stamt van de zigeuners af. Slechts een kleine minderheid wordt gevormd door Russen, Grieken en Armenen.

De tellingen wijzen verder uit dat de meeste mensen in de hoofdstad Sofia wonen, ongeveer 1,3 miljoen, bijna 15% van de totale bevolking dus. Als gevolg van de grote (en als gevolg van de mechanisatie nog steeds toenemende) werkloosheid op het platteland, breidt dit aantal zich sterk uit. Bulgarije kent meer grote steden. Zo heeft Plovdiv ongeveer 400.000 inwoners, Varna 320.000, Rousse 200.000, Bourgas 150.000, Stara Zagora 140.000, Pleven 130.000 en zowel Blagoevgrad, Vidin als Veliko Târnovo 100.000 inwoners.

Er heerst weinig analfabetisme en dan nog in hoofdzaak op het platteland. Gemiddeld is 1% van de mannen en 3% van de vrouwen boven de 15 jaar niet in staat om te lezen of te schrijven. Meer dan 90% van de jongeren maakt het basisonderwijs geheel af.

Gerelateerde onderwerpen

 • Bulgaren en sport

  Het nationale sportteam van de brandweer in Bulgarije
  Sporten is voor de Bulgaren, anders dan vroeger, geen kwestie meer van levensbelang. Vanuit het verleden wordt er veel aan krachtsport gedaan. Ook binnen de...
 • Enkele natuurgebieden

  Het Srebârna-meer is een beschermde natuurgebied
  U hoeft de grote stad niet ver achter u te laten om in fraaie natuurgebieden terecht te komen. Het Nationaal Park Vitosha ligt op slechts 7 kilometer afstand van...
 • Flora en fauna

  Spectaculaire rotsformaties
  De Bulgaren beweren dat hun land een oase is van natuurlijke schoonheid. Hoewel je zo’n uitspraak onder de categorie ‘chauvinisme’ zou willen rangschikken, er...
 • Godsdienst

  De Russische kerk in Sofia
  Vanuit het verleden is het niet zo vreemd dat betrekkelijk weinig Bulgaren echt tot een kerkgenootschap behoren. In 1947, onder invloed van het marxisme, was er...
 • Het leger

  Het leger van Bulgarije
  Het Bulgaarse leger wordt, in navolging van veel landen in de westerse wereld, sterk ingekrompen. Tijdens de laatste regeerperiode van de bovengenoemde coalitie...
 • Hoofdstad en regeringszetel

  Het centrum van de hoofdstad Sofia
  De hoofdstad van Bulgarije is Sofia (Sofija) waarin meer dan een miljoen mensen wonen. De regering heeft hier haar hoofdkwartieren. De volksvertegenwoordiging...
 • Klimaat en Beste Reistijd

  Een foto kenmerkend voor het klimaat van Bulgarije.
  Bulgarije kan in principe het gehele jaar door bezocht worden, het hangt ervan af wat u wilt. Bent u een zonzoeker dan zijn de zomermaanden aan de Zwarte Zeekust...
 • Parades

  De Bulgaarse bevolking is gehecht aan tradities
  Vanuit een Russisch verleden werden te pas en te onpas parades georganiseerd. Niet alleen militaire parades, ook burgers werden bij de ‘festiviteiten’ betrokken...
 • Politiek

  De opening van de nationale assemblee in 1911
  Het land kent een meerpartijenstelsel in een parlementaire democratie. Aan het hoofd staat een president. De nationale assemblee bestaat uit 240 leden. Er is...
 • Taal

  Het Bulgaarse alfabet is afgeleid van het cyrillisch
  De voertaal in Bulgarije is Bulgaars, men gebruikt het Bulgaarse alfabet, afgeleid van het cyrillisch. Voor de gemiddelde vakantieganger is het onbegonnen werk...