De Bulgaarse samenleving

Bulgaarse dansen in een restaurant
Bulgaarse dansen in een restaurant

Bevolking

Volgens tellingen van juli 2012 bedroeg de bevolking nog maar ruim 7 miljoen zielen. Dat is minder dan 9 jaar eerder, toen er nog 7,5 miljoen inwoners werden geteld. Per jaar neemt de bevolking met 0,8% af. De oorzaak van deze teruggang is te verklaren uit het feit dat veel Bulgaren naar het buitenland vertrekken. Ook keerden velen terug naar hun oorspronkelijke land van herkomst, zoals de Turken. Naar schatting leven er ongeveer 2.000.000 Bulgaren in het buitenland. Men verwacht dat er in Bulgarije in het jaar 2015 minder dan 7 miljoen mensen zullen wonen, een aantal dat nu al bijna bereikt is. De daling van het aantal inwoners wordt mede veroorzaakt door een sterfteoverschot. Per 1000 inwoners worden op elke 9 geboorten 14 overlijdensgevallen geteld.

Een nog andere oorzaak voor het teruglopende aantal inwoners wordt gevonden in het kindertal per vrouw. Een Bulgaarse vrouw krijgt gemiddeld ongeveer 1,43 kind. Slechts 10% van de vrouwen (doorgaans met een zigeunerachtergrond) krijgt 3 of meer kinderen. Dat heeft alles te maken met de toekomstverwachtingen van de huidige generatie Bulgaren, waar pessimisme hoogtij viert. Per 1000 geboorten sterven 17 kinderen. Als gevolg van de teruglopende gezondheidszorg stijgt dit aantal nog steeds. Het aantal abortussen wordt tot de hoogste ter wereld gerekend. De cijfers zijn niet geheel duidelijk, maar aangenomen wordt dat er per 1000 levend geboren kinderen 126 abortussen zijn gepleegd. Als gevolg van de toenemende anticonceptiemogelijkheden daalt het laatste cijfer met grote snelheid. De levensverwachting voor de Bulgaarse vrouw bedraagt 77,4 jaar, die voor de man 70,2 jaar.

De samenstelling van de Bulgaarse bevolking ligt als volgt: 77% is Bulgaars, 8% Turks, de Roma en de Macedoniërs maken elk voor 4,4% deel uit van de bevolking, terwijl de overige 10% allerlei nationaliteiten vertegenwoordigt.

Onderwerpen

 • Armoede en rijkdom

  De was wordt nog op veel plaatsen met de hand gedaan
  Bulgaren zijn grootgebracht met het idee dat iedereen gelijke rechten heeft op inkomen, onderwijs, pensioen, enzovoort. Tijdens het communistische bewind heeft...
 • De Roma (zigeuners)

  Zigeunerorkest
  Een partij die op geen enkele manier een rol van betekenis heeft gespeeld en dat ook nooit gewild heeft, wordt gevormd door de zigeuners van Bulgarije. In elke...
 • Gezondheidszorg

  Ambulance in Bulgarije
  U vindt ziekenhuizen in de grotere plaatsen, klinieken op het platteland. De gezondheidszorg in het land laat niets te wensen over. Alle reizigers zijn verplicht...
 • Militaire dienstplicht afgeschaft

  Ook in Bulgarije is de militaire dienstplicht afgeschaft
  In Bulgarije bestond een dienstplicht van twee jaar. Na de middelbare school werden jongens onder de wapenen geroepen. Degenen die geen middelbare school volgden...
 • Scholing en onderwijs

  Het Aprilov gymnasium
  Reeds in 1820 kende men in Bulgarije scholen waar de jeugd gratis een zekere basiskennis kon opdoen en al in 1889 werd de universiteit van Sofia geopend. Dat...
 • Werkloosheid

  Veel werklozen in Bulgarije trekken naar de stad en verlaten de dorpen op het platteland
  De werkloosheid in Bulgarije is betrekkelijk hoog, gemiddeld is 10% van de beroepsbevolking werkloos (2012). In de hoofdstad Sofia is dit percentage het laagst,...
 • Woningbouw

  Woontoren in Sofia
  Iedereen kent de sociale woningbouw uit het voormalige Oostblok. We spreken graag over huurkazernes. Ook in Bulgarije zult u niet ontkomen aan de betonnen...
 • De Bulgaarse taal

  Abagar, het eerste in 1651 in Bulgarije geprinte boek
  Bulgaars is geen taal die je op een zonnige achternamiddag leert. Er zijn ook nog geen woordenboeken in Nederland voorhanden. Gelukkig spreken veel Bulgaren...
 • De kloosters van Bulgarije

  Veliko Târnovo
  Vandaag de dag kunt u in Bulgarije een bezoek brengen aan meer dan 1000 kerken en kloosters. Daar zult u waarschijnlijk niet aan toe komen, maar het is in elk...