Politiek

De opening van de nationale assemblee in 1911
De opening van de nationale assemblee in 1911

Het land kent een meerpartijenstelsel in een parlementaire democratie. Aan het hoofd staat een president. De nationale assemblee bestaat uit 240 leden. Er is slechts één huis van afgevaardigden waarvoor de stemgerechtigde Bulgaren eenmaal per vier jaar naar de stembus gaan. Bij belangrijke beslissingen, zoals een grondwetswijziging of een wijziging in de burgerrechten, wordt de volksvertegenwoordiging uitgebreid tot 400 afgevaardigden. Men spreekt hierbij over de ‘grote’ assemblee.

De president wordt rechtstreeks door de bevolking gekozen voor een zittingsperiode van 5 jaar. Hij heeft geen wetgevende bevoegdheden maar hij moet de wet die door het parlement is vastgesteld wel bekrachtigen. Daarbij heeft hij het recht om de wet eenmaal naar het parlement terug te sturen. Ook de 28 provincies hebben hun eigen besturen welke eveneens om de vier jaar door de stemgerechtigden gekozen worden, net als de burgemeesters van de gemeenten. Na zijn verkiezing stelt de burgemeester de gemeenteraad vast, rekening houdend met de politieke keuze van de burgers. Iedereen die 18 jaar of ouder is heeft stemrecht. Men is vrij om naar de stembus te gaan, er bestaat geen stemplicht.

Politieke partijen

Elke vier jaar vinden er verkiezingen plaats voor de nationale assemblee. De volksvertegenwoordigers worden gekozen naar rato van het aantal op hen uitgebrachte stemmen. Men kiest niet alleen de 240 leden van het parlement, ook worden stemmen uitgebracht op de overige 160 leden die, in gevallen van zwaarwegende beslissingen het parlement aanvullen. De inwoners van het land kunnen hun keuze maken uit een groot aantal partijen waarvan onderstaand de belangrijkste. Lang niet alle partijen worden in het parlement vertegenwoordigd, vele splinterpartijen halen de kiesdrempel niet.

De Bulgaarse Socialistische Partij (BSP) is voortgekomen uit de vroegere communistische partij (BKP) en drukt nog steeds een belangrijk stempel op de Bulgaarse politiek. De Democratische Partij (DP) en de Unie van Democratische Krachten (SDS) zijn sterke voorstanders van snellere hervormingen en zoeken aansluiting bij het Westen. Veel behoudender is de Beweging voor Rechten en Vrijheden (DPS), ook wel ‘Turkse partij’ genoemd en de Bulgaarse Agrarische Nationale Unie (BZNS), die in de volksmond ‘boerenpartij’ wordt genoemd. De Volksunie is geen politieke partij maar een coalitie van de BZNS en de DP. Deze kwam in 1997 tot stand toen er na de verkiezingen een regering geformeerd moest worden. Behalve de Volksunie nam de SDS daarin plaats. In 2000 ging ex-koning Simeon II zich daadwerkelijk met de politiek bemoeien. Hij stichtte de Beweging Simeon II waarmee hij in 2001 een klinkende overwinning behaalde. In 2002 werd de beweging een officiële politieke partij.

De snelheid waarmee de voorziene veranderingen in de praktijk zouden worden gebracht werd voor veel Bulgaren een regelrechte tegenvaller. Ze hadden te weinig geduld en verweten Simeon (de koning die nooit afstand deed van de troon) laksheid, zijn populairiteit daalde met de dag.

Dat werd duidelijk bij de verkiezingen van 2005. De Socialistische Partij behaalde 82 zetels in de volksvertegenwoordiging, de Nationale Beweging Simeon II slechts 53. Samen met de Turkse partij Beweging voor Rechten en Vrijheden, die met 34 zetels uit de verkiezingen tevoorschijn kwam, vormen de twee eerstgenoemde partijen nu een regeringscoalitie. De Nationalistische Partij Attake behaalde 21 zetels, de Unie van Democratische Krachten 20, de Democraten voor een Sterk Bulgarije 17 en de Bulgaarse Agrarische Nationale Unie (Boerenpartij) 13 zetels. De premier is de leider van de Socialistische Partij, Sergej Stanishev. Georgi Parvanov won in 2006 opnieuw de presidentsverkiezingen.

Gerelateerde onderwerpen

 • Bulgaren en sport

  Het nationale sportteam van de brandweer in Bulgarije
  Sporten is voor de Bulgaren, anders dan vroeger, geen kwestie meer van levensbelang. Vanuit het verleden wordt er veel aan krachtsport gedaan. Ook binnen de...
 • Bulgarije: Land en volk

   In Bulgarije leven ongeveer 6,9 miljoen mensen. Deze cijfers dateren uit 2014 en het is opvallend dat de cijfers uit 1999 een veel hoger aantal laten zien,...
 • Enkele natuurgebieden

  Het Srebârna-meer is een beschermde natuurgebied
  U hoeft de grote stad niet ver achter u te laten om in fraaie natuurgebieden terecht te komen. Het Nationaal Park Vitosha ligt op slechts 7 kilometer afstand van...
 • Flora en fauna

  Spectaculaire rotsformaties
  De Bulgaren beweren dat hun land een oase is van natuurlijke schoonheid. Hoewel je zo’n uitspraak onder de categorie ‘chauvinisme’ zou willen rangschikken, er...
 • Godsdienst

  De Russische kerk in Sofia
  Vanuit het verleden is het niet zo vreemd dat betrekkelijk weinig Bulgaren echt tot een kerkgenootschap behoren. In 1947, onder invloed van het marxisme, was er...
 • Het leger

  Het leger van Bulgarije
  Het Bulgaarse leger wordt, in navolging van veel landen in de westerse wereld, sterk ingekrompen. Tijdens de laatste regeerperiode van de bovengenoemde coalitie...
 • Hoofdstad en regeringszetel

  Het centrum van de hoofdstad Sofia
  De hoofdstad van Bulgarije is Sofia (Sofija) waarin meer dan een miljoen mensen wonen. De regering heeft hier haar hoofdkwartieren. De volksvertegenwoordiging...
 • Klimaat en Beste Reistijd

  Een foto kenmerkend voor het klimaat van Bulgarije.
  Bulgarije kan in principe het gehele jaar door bezocht worden, het hangt ervan af wat u wilt. Bent u een zonzoeker dan zijn de zomermaanden aan de Zwarte Zeekust...
 • Parades

  De Bulgaarse bevolking is gehecht aan tradities
  Vanuit een Russisch verleden werden te pas en te onpas parades georganiseerd. Niet alleen militaire parades, ook burgers werden bij de ‘festiviteiten’ betrokken...
 • Taal

  Het Bulgaarse alfabet is afgeleid van het cyrillisch
  De voertaal in Bulgarije is Bulgaars, men gebruikt het Bulgaarse alfabet, afgeleid van het cyrillisch. Voor de gemiddelde vakantieganger is het onbegonnen werk...