Afstanden in Canada

Gemeten van het oostelijkste puntje van Canada aan de Atlantische Oceaan tot aan het westelijkste aan de Grote Oceaan is ongeveer achtduizend kilometer. De reisafstanden tussen steden en regio’s in Canada zijn dan ook vaak onverwacht groot. Reken in dagreizen in plaats van kilometers. Dat doen de Canadezen zelf ook.