Pornografie en Canada

De invoer van pornografie in Canada is niet toegestaan. Het in bezit hebben van, produceren van en handelen in kinderporno zijn eveneens ten strengste verboden. Het hangt van de douanebeambte die eventueel de inhoud van je koffers en tassen controleert, af of iets als pornografisch wordt bestempeld. Bovendien kan iets wat in Nederland of België onschuldig is, in Canada porno zijn. De gemiddelde Canadees is, in ieder geval naar buiten toe, nogal preuts en zal een beetje bloot algauw als pornografie beschouwen. Kijk bijvoorbeeld niet verbaasd als je op tv lichaamsdelen ziet afgeschermd met blokjes of een zwart vlakje en tekstdelen zijn weggeveegd of vervangen.