Prostitutie in Canada

Het is in Canada verboden in het openbaar seksuele diensten tegen betaling aan te bieden of af te nemen. Prostituees en klanten zijn strafbaar, mannen en vrouwen. Zelfs het vervoeren van mensen naar een bordeel is strafbaar als de chauffeur van het doel van de reis afweet, evenals elke vorm van communicatie ten behoeve van prostitutie. Ook bordelen zijn niet toegestaan; privéclubs echter wel. Er is wel enige beweging in de tolerantie ten aanzien van prostitutie. Vooral in het westen van Canada is men daarmee verder dan in het oosten. Blijkens verhalen in de media komt het nogal eens voor dat politiefunctionarissen zich als klanten en aanbieders van diensten voordoen en zo proberen overtreders te betrappen.