Wegenkaarten voor Canada

De wegen in Canada zijn over het algemeen goed en geasfalteerd. In de wat meer afgelegen gebieden, vooral naar het noorden, kom je echter ook grindwegen tegen. Op de Canadese wegenkaarten staan die duidelijk aangegeven. Je kunt van iedere provincie goede kaarten krijgen bij de toeristenbureaus (zie voor adressen in het oosten van Canada de pagina over toeristenbureaus) en bij automobielclub CAA (website www.caa.ca). De benodigde informatie wordt door de provinciale wegbeheerders aangeleverd.