De Cubaanse bevolking, opbouw en migratie

De Cubaanse bevolking vergrijst
De Cubaanse bevolking vergrijst

Aantallen en groei

Medio 2015 had Cuba 11.031.000 inwoners, 77% ervan leeft in grotere of kleinere steden, de overigen op het platteland. De afgelopen vijf jaar is er nauwelijks iets in dit percentage gewijzigd, in 1996 leefde nog meer dan de helft van de bevolking op het platteland. In de laatste decennia heeft zich een ware volksverhuizing voorgedaan in de richting van de steden. Van de grote steden is het inwoneraantal uiteraard bekend. Zo heeft:
Havana 2.163.000;
Santiago de Cuba 555.000;
Camagüey 347.000;
Holguín 319.000;
Santa Clara 250.000 en
Guantánamo 272.000 inwoners.
De laatstgenoemde plaats nam naar inwoneraantal de laatste jaren sterk af. Dat had alles te maken met de (op handen zijnde) sluiting van de Amerikaanse basis aan Guantánamo Bay.

Aanvankelijk werd Cuba door indianen bewoond. Men is zeer verdeeld over het aantal indianen tijdens het ‘begin’ van Cuba, rond 1510. Een grove schatting geeft aantallen tussen de 100.000 en 500.000 aan. Halverwege 1500, dus nauwelijks 40 jaar later, was dit aantal geslonken tot 3000 à 4000! Oorzaken: ziekten, uitputting als slaaf, moord en zelfmoord.

In de 18e eeuw breidde de bevolking van Cuba zich geweldig uit als gevolg van de ‘import’ van slaven uit en via West-Afrika. Niet minder dan 800.000 werden er op Cuba aan land gebracht. Tussen 1791 en 1805 kwam daar nog eens een aantal van ongeveer 300.000 Fransen landbouwers (inclusief hun ‘lijfeigenen’) bij, voornamelijk van Haïti, verdreven als gevolg van een slavenopstand aldaar. Ze brachten een geweldige hoeveelheid kennis mee over de manier waarop het land bewerkt moest worden, over koffie- en cacaoteelt en over veeteelt. Met die kennis zorgden ze voor een enorme economische impuls.

Ondanks deze uitbreiding van het inwoneraantal, duurde het tot 1836 voordat het aantal inwoners op 1 miljoen kon worden geschat.

Tussen 1853 en 1874 vestigden zich ongeveer 125.000 Chinezen, hoofdzakelijk afkomstig uit de omgeving van Kanton, op Cuba, tussen 1900 en 1929 gevolgd door meer dan 1 miljoen immigranten afkomstig van het vasteland van Spanje en de Canarische Eilanden. In dezelfde periode werd de bevolking ook nog eens aangevuld met ongeveer 250.000 zwarte inwoners van Jamaica en Haïti.

Ondanks deze grote stroom van immigranten, duurde het tot 1945 voordat Cuba 5 miljoen inwoners telde en pas in 1959 werd het aantal van 6 miljoen gepasseerd.

In 2006 kwam de groei van de bevolking praktisch tot stilstand. Recente onderzoekingen hebben uitgewezen dat het aantal ingezetenen met 0,1% per jaar afneemt. De vergrijzing doet vanaf die tijd haar invloed gelden en er wordt van uitgegaan dat na 2020 de Cubanen, naar de gemiddelde leeftijd gesproken, het oudste volk ter wereld zullen vormen. Verwacht wordt dat in 2025 meer dan 25% van de bevolking 60 jaar of ouder zal zijn.

Onderwerpen

 • Bevolkingsopbouw naar leeftijd en afkomst

  Hier is iedereen nog gelijk
  In 2014 was 12,3% van de bevolking 65 jaar of ouder, 71,4% maakte deel uit van de werkende bevolking, d.w.z. dat deze zich in de leeftijdscategorie van 15 t/m 64...
 • Emigratie

  Velen verlieten het land
  Natuurlijk heeft Cuba ook zijn emigranten, al is het sinds 1984 niet meer eenvoudig om het land te verlaten. Cubanen willen over het algemeen naar de VS, omdat...
 • Huwelijk en echtscheiding

  Eigen huis voor weinigen bereikbaar
  In het huwelijk treden op Cuba is eenvoudig en goedkoop. Als je 16 jaar bent en je beschikt over 25 Cubaanse pesos kun je trouwen. Meisjes mogen al op 14-jarige...
 • Leeftijden

  Nieuwe generatie
  De gemiddelde leeftijd van de Cubanen is 40 jaar, de gemiddelde levensverwachting is ruim 78 jaar, de mannen worden gemiddeld 76 jaar, de vrouwen bijna 81 jaar....
 • Leerplicht en scholing

  Leerplicht en scholing
  Op Cuba kan 97% van de bevolking lezen en schrijven. Dat is bijzonder veel in vergelijking tot andere ontwikkelingslanden. Het heeft alles te maken met de...
 • Militaire dienst

  Erewacht bij het graf van José Martí
  Op Cuba kent men de militaire dienstplicht, uitsluitend voor het mannelijke deel van de bevolking. Op 16-jarige leeftijd moet men zich melden, een oproep tot...
 • Ouderenzorg

  Werken in deeltijd
  Mannen gaan op Cuba als ze 60 jaar worden met pensioen, vrouwen 5 jaar eerder, vooropgesteld dat ze 25 jaar gewerkt hebben. Na 25 jaar heeft men een pensioen...
 • Wonen

  CDR-huis
  Kinderen wonen, ook na hun huwelijk, bij de ouders in. Is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld doordat de woning te klein is voor alle kinderen en hun gezinnen, dan...