Willemstad

Rij huisjes in Willemstad
Rij huisjes in Willemstad

De monumentale binnenstad en het havenfront van Willemstad staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Willemstad heeft deze plaatsing als een van de mooiste steden op deze lijst te danken aan het feit dat het uniek is als Nederlands koloniaal erfgoed in het Caribisch gebied. Volgens een onderzoek door het Monumentenbureau van de overheid zijn er alleen al in Willemstad 750 historische gebouwen die in aanmerking komen voor het predikaat ‘monument’. Als je bewoners en bezoekers vraagt wat nou het meeste opvalt aan de Curaçaose architectuur zullen ze snel over de bijzondere kleuren van de huizen en andere gebouwen beginnen. Het verhaal gaat dat een gouverneur in een ver verleden niet tegen de reflexie kon van het heldere wit van de huizen om hem heen. Hij kreeg een oogziekte, verbood in 1817 huizen nog wit te pleisteren en gaf zijn mensen dertig dagen de tijd om alle panden te schilderen. Toen de verf op raakte zorgde hij zelf voor een nieuwe voorraad. Volgens het verhaal bleek later dat hij directeur van een verffabriek was. De échte eilandkenners verwijzen dit verhaal trouwens naar het rijk der fabelen.

De Nederlanders hebben op veel terreinen van het Curaçaose leven hun stempel gedrukt, maar nergens is dat zo goed zichtbaar als in de architectuur. De Spanjaarden waren op het gebied van wonen niet zo ambitieus, ze namen genoegen met eenvoudige stenen huizen. De Nederlanders, aangetrokken door de goede mogelijkheden van Willemstad voor internationale handel, begonnen daarentegen meteen naar manieren voor comfortabel wonen in de buurt van hun handel te zoeken. Maar eerst zorgden ze voor een goede bescherming van de stad. Het eerste gebouw dat de Nederlanders in Willemstad neerzetten was Fort Amsterdam (dat nog steeds bestaat, de regering zetelt er en het is te bezichtigen).

Informatie over Willemstad

 • Punda en Otrobanda

  De Handelskade aan de Punda-zijde van de Sint Annabaai ©Mtmelendez
  De goede handel in Willemstad trok allerlei zakenlieden aan, ook de joodse gemeenschap vestigde zich in dit stadsdeel. De familie Maduro (een omgekomen nazaat...
 • Scharloo en Pietermaai

  Gerestaureerd huis in Scharloo
  Toen Punda te krap werd en de muren er nog omheen stonden, werd er gezocht naar uitbreidingsmogelijkheden. In het begin van de 18e eeuw bouwde men een halve...
 • Verval

  Het carillon -de vier koningskinderen- aan de achtergevel van het Curacaos Museum
  De oorzaak van het verval van de meeste architectonische rijkdommen van Curaçao is wat ze op het eiland ‘muurkanker’ noemen. Het zout in de zeestenen en het...