Scharloo en Pietermaai

Gerestaureerd huis in Scharloo
Gerestaureerd huis in Scharloo

Toen Punda te krap werd en de muren er nog omheen stonden, werd er gezocht naar uitbreidingsmogelijkheden. In het begin van de 18e eeuw bouwde men een halve kilometer verder naar het oosten de buitenwijk Pietermaai. In die tijd was Pietermaai een smal stuk land tussen de zee en de inham het Waaigat. Later werd een deel van het Waaigat gedempt, waardoor Pietermaai breder werd. Aan beide zijden van dit smalle stuk land werden woningen gebouwd die een flink stuk uit elkaar stonden. Pas nadat de muur in Punda in 1860 werd afgebroken, bouwde men huizen tussen Pietermaai en Punda. Tegenwoordig zijn enkele statige herenhuizen in Pietermaai gerestaureerd en doen dienst als kantoren en zakelijke percelen; andere zijn nog steeds bouwvallig.

Scharloo is een prachtige wijk in Willemstad met gerestaureerde eind 19e-eeuwse elegante herenhuizen in Italiaanse stijl, maar in Antilliaanse kleuren. Rijke joodse immigranten trokken op zoek naar ruimere kavels naar dit deel van de stad, waar ze huizen bouwden voor hun grote families. De architectuur van deze herenhuizen is verfijnder dan de Nederlandse herenhuizen in Punda, de constructies zijn ingewikkelder en er is meer sierwerk aan en in de huizen. Typerend voor de stijl van Scharloo is de patio naar Spaans voorbeeld, een kenmerk dat echter bij veel huizen door grondige renovaties niet meer terug te vinden is. Vanzelfsprekend zijn ook deze huizen bestand tegen het tropische klimaat met felle zon en harde wind op het eiland.

Tegen de jaren vijftig van de 20e eeuw verlieten de welgestelden hun statige herenhuizen en verhuisden naar de moderne buitenwijken, zoals Mahaai. De huizen gingen snel achteruit en raakten in verval. Volgens een overheidsregeling mochten de huizen namelijk verhuurd worden voor niet meer dan 10% van de originele koopsom en die was uitermate laag. Gevolg was dat sommige bewoners hun villa’s, die om veel onderhoud vroegen, zomaar achterlieten. Er gingen junks en zwervers in en rond de huizen wonen, de buurt raakte in verval.

Overige informatie over Willemstad

  • Punda en Otrobanda

    De Handelskade aan de Punda-zijde van de Sint Annabaai ©Mtmelendez
    De goede handel in Willemstad trok allerlei zakenlieden aan, ook de joodse gemeenschap vestigde zich in dit stadsdeel. De familie Maduro (een omgekomen nazaat...
  • Verval

    Het carillon -de vier koningskinderen- aan de achtergevel van het Curacaos Museum
    De oorzaak van het verval van de meeste architectonische rijkdommen van Curaçao is wat ze op het eiland ‘muurkanker’ noemen. Het zout in de zeestenen en het...