Verval

Het carillon -de vier koningskinderen- aan de achtergevel van het Curacaos Museum
Het carillon -de vier koningskinderen- aan de achtergevel van het Curacaos Museum, ©Lswarte

De oorzaak van het verval van de meeste architectonische rijkdommen van Curaçao is wat ze op het eiland ‘muurkanker’ noemen. Het zout in de zeestenen en het zeezand, ingrediënten voor de bouw, begon na een tijd te werken, uit te logen en (onzichtbaar) de constructie van binnenuit aan te tasten. Toen ook nog grote delen van de stad leeg kwamen te staan, omdat de rijke bewoners verhuisden naar andere stadsdelen, werd het verval nog groter. In het midden van de jaren tachtig waren hele gebieden in de stad er zeer slecht aan toe en grote delen van Otrobanda, Pietermaai en Scharloo waren het terrein van zwervers en junks. Door de inspanningen van voormalige bewoners van de mooie panden en de Stichting Monumentenzorg zijn nu grote delen van die drie wijken opgeknapt. Afbraak is nu geen optie meer, de meeste historische panden staan op de monumentenlijst.

Overige informatie over Willemstad

  • Punda en Otrobanda

    De Handelskade aan de Punda-zijde van de Sint Annabaai ©Mtmelendez
    De goede handel in Willemstad trok allerlei zakenlieden aan, ook de joodse gemeenschap vestigde zich in dit stadsdeel. De familie Maduro (een omgekomen nazaat...
  • Scharloo en Pietermaai

    Gerestaureerd huis in Scharloo
    Toen Punda te krap werd en de muren er nog omheen stonden, werd er gezocht naar uitbreidingsmogelijkheden. In het begin van de 18e eeuw bouwde men een halve...