Bevolking

Heilige familie in glas-en-lood, Dordogne - Lot
Heilige familie in glas-en-lood, Dordogne - Lot, ©Père Igor

Overal in het beschreven gebied tronen kastelen op kliffen en heuveltoppen, vaak uitkijkend over de stroomgebieden van rivieren. Op andere plekken liggen de resten van machtige kloosters. Zij getuigen van de grote standenverschillen die eeuwenlang het leven van de inwoners bepaalden. Rang en plaats in de maatschappij beïnvloedden het leven van de bewoners. Kasteelheren, graven, bisschoppen en abten bepaalden het politieke en economische leven. Boeren en landarbeiders zaaiden en oogsten. In de steden was het niet anders, al waren het hier de arbeiders die het werk deden. Tegenwoordig is het vooral het verschil tussen stad en platteland die de bevolkingsstructuur bepaald. Er zijn te weinig vruchtbare gronden en de industriële ontwikkeling rondom de kleine steden is te gering voor een groeiende bevolking. Het gevolg is dat velen het platteland verlaten en hun geluk zoeken in grote steden als Lyon, Parijs, Bordeaux en Toulouse. Zelfs steden als Bourges, Brive, Périgueux en Limoges hebben te maken met een slinkend inwonersaantal. Een proces dat al sinds de industrialisatie gaande is. Ook het groeiende belang van het toerisme heeft dit proces niet kunnen stoppen, er is nog steeds sprake van een leegloop in de plattelandskernen. Het is dan ook geen wonder dat veel Belgen en Nederlanders hier voor betrekkelijk weinig geld een tweede huis kunnen kopen. Dit stuitte op weerstand van de plaatselijke bevolking, maar de laatste jaren is het begrip tussen deze twee bevolkingsgroepen gegroeid: de autochtonen accepteren steeds meer het vertrek van hun kinderen als onontkoombaar; de allochtonen integreren in de plaatselijke samenleving en doen in toenemende mate hun inkopen bij lokale ondernemers.

In het algemeen is de plattelandsbevolking in denken en gedrag conservatiever, dan de bevolking in de steden. De plaatselijke tradities hebben zich kunnen handhaven dankzij de matige ontsluiting van dit gebied: de slechte verbindingen bemoeilijkten het binnenlandse verkeer. De wegen zijn tegenwoordig goed, maar een ieder die gebruik maakt van het openbaar vervoer zal tot de conclusie komen dat men weinig investeert in een efficiënt vervoer van mensen en goederen.

De bewoners van dit gebied zijn voor het overgrote deel aanhangers van het rooms-katholieke geloof, al neemt ook in de steden de ontkerkelijking hand over hand toe. Tradities en oude gebruiken komen tot leven tijdens feesten en festivals en tijdens marktdagen en bedevaarten. Veel feesten hebben een religieuze oorsprong waarbij Maria vaak in het middelpunt van de verering staat, andere feesten vinden hun bron in wereldlijke zaken, zoals het oogsten van de wijn rondom Bergerac en Cahors.

Onderwerpen

 • Onderwijs

  Een school in Dordogne - Lot
  Frankrijk heeft een eenvormig onderwijssysteem, met als voordeel dat het onderwijs in principe voor iedereen gelijk is. De staat geeft algemene richtlijnen...
 • Bestuur en staatsinrichting

  Charles de Gaulle
  Frankrijk is een democratische republiek die in het jaar 1789 ontstond, toen de Franse Revolutie een eind maakte aan de monarchie en de feodale staatsvorm. De...
 • Flora en fauna

  Rocher des Aigles
  Het beschreven gebied staat niet bekend om zijn rijke verscheidenheid aan bomen, planten en bloemen. Toch zijn er plaatsen te vinden met een buitengewone...
 • Klimaat en beste reistijd

  Klimaat en beste reistijd Dordogne - Lot
  Het beschreven gebied bestaat wat betreft klimaat ruwweg uit twee delen: de Berry, de Limousin en het noordelijk deel van de Périgord; en het zuidelijk deel van...